از تاریخ
 تا تاریخ
 
معاون خبر ایرنا نیامده می رود؟

معاون خبر ایرنا نیامده می رود؟

پرسش:احمد جعفری چمازکتی معاون خبر ایرنا پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرده که عده ای را به این گمانه زنی کشانده است که این پست به معنای استعفا( یا برکناری) اوست.

یادداشت و نظر 2,مهم,typewriter,آحرین اخبار |

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.