از تاریخ
 تا تاریخ
 
نخستین چالش صنفی جدی درون سازمانی زاکانی؛
تجمع اعتراضی آتش‌نشان‌ها در برابر شهرداری تهران

نخستین چالش صنفی جدی درون سازمانی زاکانی؛
تجمع اعتراضی آتش‌نشان‌ها در برابر شهرداری تهران

آتش‌نشان‌ها در شعارهای خود خواستار توجه شهردار و شورای شهر تهران به وضعیت اقتصادی شان هستند. آنها شعارهایی با مضمون "ذلت نمی پذیریم" و "مدیریت بی لیاقت نمی خواهیم" سرداده اند و از زاکانی خواسته اند در میان آنها حاضر شود.


نخستین چالش صنفی جدی درون سازمانی زاکانی؛
تجمع اعتراضی آتش‌نشان‌ها در برابر شهرداری تهران

نخستین چالش صنفی جدی درون سازمانی زاکانی؛
تجمع اعتراضی آتش‌نشان‌ها در برابر شهرداری تهران

آتش‌نشان‌ها در شعارهای خود خواستار توجه شهردار و شورای شهر تهران به وضعیت اقتصادی شان هستند. آنها شعارهایی با مضمون "ذلت نمی پذیریم" و "مدیریت بی لیاقت نمی خواهیم" سرداده اند و از زاکانی خواسته اند در میان آنها حاضر شود.


نخستین چالش صنفی جدی درون سازمانی زاکانی؛
تجمع اعتراضی آتش‌نشان‌ها در برابر شهرداری تهران

نخستین چالش صنفی جدی درون سازمانی زاکانی؛
تجمع اعتراضی آتش‌نشان‌ها در برابر شهرداری تهران

آتش‌نشان‌ها در شعارهای خود خواستار توجه شهردار و شورای شهر تهران به وضعیت اقتصادی شان هستند. آنها شعارهایی با مضمون "ذلت نمی پذیریم" و "مدیریت بی لیاقت نمی خواهیم" سرداده اند و از زاکانی خواسته اند در میان آنها حاضر شود.


نخستین چالش صنفی جدی درون سازمانی زاکانی؛
تجمع اعتراضی آتش‌نشان‌ها در برابر شهرداری تهران

نخستین چالش صنفی جدی درون سازمانی زاکانی؛
تجمع اعتراضی آتش‌نشان‌ها در برابر شهرداری تهران

آتش‌نشان‌ها در شعارهای خود خواستار توجه شهردار و شورای شهر تهران به وضعیت اقتصادی شان هستند. آنها شعارهایی با مضمون "ذلت نمی پذیریم" و "مدیریت بی لیاقت نمی خواهیم" سرداده اند و از زاکانی خواسته اند در میان آنها حاضر شود.


پس پرده طرح جدید بنزینی؛ عدالت یا گرانی

پس پرده طرح جدید بنزینی؛ عدالت یا گرانی

این طرح همراهانی دارد که از آن به عنوان عدالت بنزینی یاد می‌کنند، زیرا یارانه بنزین به جای خودرو به فرد می‌رسد. مخالفانی هم دارد که تأکید دارند این طرح، تاکتیک جدیدی برای افزایش قیمت بنزین است که بدون توجه به پیش‌شرط‌ها، آسیب‌هایی به اقتصاد و رفاه عمومی وارد خواهد کرد.


۱ ۲  ۳  ۴ »
۱۲ از ۳۹۵۵۵ نتیجه
۱ از ۳۲۹۷ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰
آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.