خبر پیشنهاد ریاست بانک مرکزی به نهاوندیان صحت ندارد

پرسش:دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت روابط اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان را ' صمیمانه و بر پایه همکاری نزدیک' توصیف و تاکید کرد :خبر پیشنهاد ریاست بانک مرکزی به نهاوندیان صحت ندارد.

پرسش:دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت روابط اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان را ' صمیمانه و بر پایه همکاری نزدیک' توصیف و تاکید کرد :خبر پیشنهاد ریاست بانک مرکزی به نهاوندیان صحت ندارد.     به گزارشپایگاه اطلاع رسانی دولت، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص مطلبی در روزنامه اعتماد تحت عنوان «پشت پرده انتشار شایعه کناره گیری جهانگیری از دولت؛ آیا نهاوندیان جایگزین سیف می شود؟» توضیح داد: اصل خبر پیشنهاد ریاست بانک مرکزی به نهاوندیان صحت ندارد. در این اطلاعیه آمده است که نهاوندیان در چند نوبت شخصا شایعه استعفای دکتر سیف و قبول مسئولیت خود را تکذیب کرده و روابط جهانگیری و نهاوندیان همیشه صمیمانه و بر پایه همکاری نزدیک بوده است. بنابر این اطلاعیه، جایگاه و کیفیت رابطه جهانگیری با رییس جمهوری نیز هرگز به گونه ای نبوده است که او نیاز داشته باشد با تهدید به استعفاء نظر خود را به کرسی بنشاند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت از همه رسانه ها و جناح های سیاسی خواست در شرایط تهدید خارجی هم و غم خود را در مسیر تحقق وحدت و انسجام ملی و حمایت از دولت قرار دهند.   ###