معاون خبر ایرنا نیامده می رود؟

پرسش:احمد جعفری چمازکتی معاون خبر ایرنا پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرده که عده ای را به این گمانه زنی کشانده است که این پست به معنای استعفا( یا برکناری) اوست.

پرسش:احمد جعفری چمازکتی معاون خبر ایرنا پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرده و عده ای را به این گمانه زنی کشانده است که این پست به معنای استعفا ( یا برکناری) اوست. چمازکتی درست در نیمه شب دوشنبه 11تیرماه در اینستاگرام خود چنین نوشت: « وقتی نتوانی اثرگذار باشی، باید بروی . بعضی وقت ها با رفتن است که ماندگار می شوی. ماندن همیشه مانایی نیست. مانایی به اثری است که برجای می گذاری.»       جعفری چمازکتی حدود شش ماه پیش به این سمت منصوب شد. او حدود 10 سال پیش نیز و در دوره مدیرعاملی جلال فیاضی و با وجود پیشینه روابط و دوستی بیشتر با وی نسبت به ضیا هاشمی، چند ماهی بیشتر در سمت معاونت خبر ادامه نداد. پست اینستاگرامی جعفری چمازکتی در شرایطی مورد توجه قرار گرفته و به معنای رفتن او تعبیر شده است که از همان آغاز معاونت خبر وی شایعاتی در مورد به مشکل برخورد کردن وی با ضیا هاشمی مدیرعامل ایرنا شنیده می شد. بخصوص وقتی آن شایعات را در کنار غیبت های نامتعارف او درسمت معاونت خبر - که اینچنین در ایرنا سابقه نداشته - گذاشت، آن است اینستاگرامی معنای دیگری می یابد؛ او تقریباً نیمی از بهار امسال او را بدون حضور در پشت میز سکانداری معاونت خبر ایرنا گذراند؛ از غیبت سووال برانگیر حدود ده روزه او در اواخر فروردین ماه و به تعطیلی رفتن یک هفته ای عید فطری تا چندین و چند بار حضور در شهرستانها و هربار بین دو تا سه روز با عنوان آموزش! خبرنگاران ایرنا. اگر این گمانه زنی درست باشد ضیا هاشمی وارد چالش جدید می شود، چرا که به معنای این است که  در همین آغاز کار خود در ایرنا  دست به انتخاب آگاهانه ای نزده که امور خبری ایرنا اینک با تعلیق و دست انداز مواجه نشود. و اگر این گمانه زنی صحیح و بحث رفتن او جدی باشد، فارغ از بحث میزان شایستگی و توانمندی ضیا هاشمی و احمد جعفری چمازکتی در مسوولیت مدیریت عاملی و معاونت خبری ایرنا، ایراد و انتقاد جدی متوجه هر دوی آنهاست که چرا «امکان باهم کار کردن» را بعنوان یکی از ملزومات جدی مدیریتی، قبل از انتصاب معاون خبر، خوب و به درستی نسنجیده اند که اینک در این وانفسای بی تریبون بودن دولت روحانی و هجمه خارجی، ایرنا معطل نشود.    گفتنی است که ضیا هاشمی چند بار از دادن مهلت شش ماهه به تغییر و تحولات لازم در خبر ایرنا سخن گفته است، مهلتی است که پایان یافته است و به این خاطر ممکن است تنها بحث استعفای او مطرح نباشد بلکه برکناری محترمانه! با همه اینها شاید بتوان گفت که اگرچه این گمانه زنی ممکن است درست از آب نیاید اما می توان گفت دیر یا زود صورت واقعیت یدا می کند مگر آنکه آقای نزدیک به  هردو مانع آن شود کما اینکه تاکنون نیز اینچنین کرده است.      ###