عراق بار دیگر به چنگال سعودی می افتد؟
ذوق زدگی سعودی ها از توئیت انتخاباتی مقتدا صدر موج آفرید

پرسش:توئیت انتخاباتی مقتدا صدر درباره ترکیب دولت ائتلافی آینده عراق و ذوق زدگی السبهان سفیر سابق سعودی و نیز برخی شخصیت های منتسب به جریان سعودی از آن، موجی از بحث و گفتگو در فضای سیاسی عراق ایجاد کرده است.

پرسش:توئیت انتخاباتی مقتدا صدر درباره ترکیب دولت ائتلافی آینده عراق و ذوق زدگی السبهان سفیر سابق سعودی و نیز برخی شخصیت های منتسب به جریان سعودی از آن، موجی از بحث و گفتگو در فضای سیاسی عراق ایجاد کرده است.   به گزارش خبرنگار ایرنا، اعلام مواضع سیاسی از طریق توئیتر که برخی رهبران جهان اخیرا در بیان مواضع خود در سطح بین المللی در پیش گرفته اند، مورد استفاده مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق نیز قرار گرفت و وی در یک توئیت سناریوی مطلوب خود برای تشکیل دولت آینده این کشور را ترسیم کرد.  با این توئیت، 'خمیس الخنجر' رییس جریان موسوم به پروژه عربی عراق که از چهره های نزدیک به حزب منحله بعث و متحد سعودی ها در عراق است و همچنین 'ثامر السبهان' سفیر سابق عربستان در عراق، نسبت به آن واکنش نشان داده و از آن استقبال کرده اند. آنچه در این توئیتر بازی جالب الخنجر و السبهان حائز اهمیت است این است که آنها همان توئیت صدر که به شیوه ای ادبی، ائتلاف های سیاسی مورد نظر خود را برای حضور در دولت آینده اعلام کرده است، الخنجر و السبهان نیز به همان شیوه مشابه، ائتلاف سیاسی موردنظر مقتدا صدر را حذف و اصلاح کرده و گزینه های مطلوب خود را مطرح کرده اند.  وجه مشترک هر سه توئیت که مورد توجه رسانه ها و برخی شخصیت های عراقی قرار گرفته، عدم ذکر 'ائتلاف دولت قانون' به رهبری نوری المالکی و 'الفتح' به رهبری هادی العامری در این ائتلاف سیاسی است. برخی کارشناسان عراقی عدم ذکر نام این دو گروه سیاسی شیعی نشانگر تلاش برای کنار گذاشته شدن این دو گروه از ترکیب دولت آینده تلقی کرده اند.  *** توئیت مقتدا صدر: 'ما به 'پیش می رویم' (سائرون) با تکیه بر 'حکمت' (الحکمه) و 'ملیت' عراقی خود (الوطنیه) و مطالباتمان مبتنی بر 'اراده' ملت است تا 'نسل جدید'ی (الجیل الجدید) بسازیم و شاهد 'تغییر' با رویکرد اصلاحات باشیم و در این رهگذر 'تصمیم' ما (القرار) باید صرفا عراقی باشد، برای این منظور باید 'پرچم ها'ی (بیارق) 'پیروزی' (النصر) را برداریم و 'بغداد' پایتخت، 'هویتمان' (هویتنا) باشد و 'جنبش مان' (حراکنا) 'دمکراتیک' و در راستای دولتی پدروارانه متشکل از 'کادرها'ی (کوادر) تکنوکرات و بدور از تحزب گرایی باشد.' اشاره مقتدا به اسامی فهرست های انتخابی سائرون (مقتدا صدر)، حکمت (عمار حکیم)، الوطنیه (ایاد علاوی)، اراده (حنان الفتلاوی)، نسل جدید (شاسوار عبدالواحد)، جنبش تغییر، القرار(اسامه النجیفی و خمیس خنجر)، بیارق(خالد العبیدی وزیر دفاع سابق)، النصر (حیدر العبادی)، تحالف بغداد (محمود المشهدانی) و هویتنا (جمال الکربولی) و الحراک (نامفهوم) و حزب دموکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) و الکوادر (هیثم الجبوری) است. به اعتقاد کارشناسان، ذکر نام این گروه ها در این عبارت، به معنی ائتلافی سیاسی است که مقتدا صدر برای تشکیل دولت آینده پیش بینی کرده است. همان طور که ملاحظه می شود مقتدا صدر به نام فهرست انتخاباتی 'الفتح' به رهبری هادی العامری و 'دولت قانون' به رهبری نوری المالکی اشاره نکرده است. ***توئیت خمیس الخنجر 'پیش می رویم' (سائرون) به سوی اصلاحات با اتکال بر عقلانیت 'تصمیم گیری' (القرار) و 'حکمت' (الحکمه) و افق چشم هایشان به سمت اعتدال و اجرای قانون است تا 'ملیت' عراقی (الوطنیه) تحقق یافته و بتوانیم بواسطه 'دموکراسی' (دیمقراطی) آن را حفظ کنیم و پیروزی (النصر) حقیقی حفاظت از 'هویت' (هویتنا) عراقی است.' الخنجر در این توئیتر ائتلاف مورد نظر سیاسی خود را منحصر به مقتدا صدر، اسامه النجیفی، ایاد علاوی، سید عمار حکیم، مسعود بارزانی، حیدر العبادی و جمال الکربولی کرده است. او عملا 14 گروه سیاسی که مقتدا صدر برای ائتلاف سیاسی تشکیل دولت آینده معرفی کرده است را به 7 گروه محدود کرده است. در ائتلاف سیاسی مورد نظر الخنجر، جریان های نوظهور سیاسی در کردستان عراق مانند نسل جدید شاسوار عبدالواحد و جنبش تغییر و همچنین گروه کوادر و الکفائات هیثم الجبوری (رییس کمیسیون مالی پارلمان سابق) و یا جنبش اراده حنان الفتلاوی و حتی بیارق خالد العبیدی و گروه محمود المشهدانی حضور ندارند. ***توئیت ثامر السبهان سعودی به درستی شما 'پیش می روید' (سائرون) با تکیه بر 'حکمت' و 'ملیت' (الوطنیه) و 'همبستگی' (تضامن) و 'تصمیم' (القرار) به 'تغییر' برای عراق گرفته اید و 'پرچم' های (بیارق) 'پیروزی' (النصر) را با استقلال و عربیت و حفظ 'هویت' (هویتا) آن به دست گرفته اید به شما تبریک می گویم. السبهان در این توئیت که 'نجاح محمد علی' کارشناس عراقی آن را دخالت آشکار عربستان سعودی در امور داخلی عراق دانسته، شکل ائتلاف سیاسی دلخواه سعودی ها را برای آینده عراق ترسیم کرده است. این ائتلاف متشکل از 9 گروه است که طی آن سعودی ها وجود جنبش تغییر کرد را پذیرفته اما در کمال تعجب گروه حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی را از آن حذف کرده اند. اضافه کردن گروه التضامن به رهبری وضاح الصدید چهره منتسب به حزب منحل شده بعث و معروف به متحد بودن با عربستان سعودی به این فهرست در کنار دیگر گروه های عرب سنی مانند 'القرار'، 'بیارق'، 'هویتنا' و 'الوطنیه' به اعتقاد کارشناسان نشانگر ادامه تلاش های مداخله جویانه عربستان سعودی برای تغییر معادله سیاسی در عراق به هر صورت ممکن است. ***توئیت های مخالف برخی از رسانه های عراقی از جمله سایت معتبر 'المسله' نسبت به این سیاست توئیت گرایی برای ترسیم آینده عراق واکنش نشان داده اند. المسله از بعثی های متحد سعودی و ریاض خواسته است که خیلی از توئیت مقتدا صدر، خرسند نباشند زیرا به اعتقاد المسله، هرگز مقتدا صدر در اردوگاه آنها قرار نخواهد گرفت و در نهایت همراه با منافع عمومی عراق است. برهمین اساس المسله ائتلاف سیاسی آینده عراق را به همان شیوه نگارشی سه توئیتر قبلی به صورت زیر بیان کرده است: 'پیش روی' (سائرون) به سمت پیروزی (النصر) در زیر پرچم 'فتح' و با خط مشی نظام و 'قانون' و با اتکال به نتائج انتخابات در مسیر و با هدایت 'حکمت' با قدرت ادامه می یابد و خواهید دید که این نیروهای خیر در یک 'کنفرانس' (الموتمر) ملی گردهم می آیند تا دولت آینده را که خالی از فساد و سهم بندی است، تشکیل دهند. طبق نظر المسله ائتلاف آینده سیاسی عراق، همان ائتلاف ملی سابق است که در آن همه گروه های بزرگ پیروز انتخابات از جمله مقتدا صدر، حیدر العبادی، هادی العامری، نوری المالکی، سید عمار حکیم و آراس حبیب (کنگره ملی عراق - یادگار احمد چلبی) در آن حضور دارند. اما سایت خبری 'کندوز میدیا' در یک گزارش تحلیلی درباره آینده سیاسی عراق و شکل ائتلاف سیاسی که قرار است دولت را تشکیل بدهد نوشته است که همان ائتلاف ملی سابق دوباره برای شکل گیری دولت ایجاد می شود. این سایت خبری خطاب به سعودی ها که نتیجه انتخابات را به نوعی پیروزی برای خود قلمداد کرده اند، نوشته است که سعودی ها نباید خوشحال باشند و به زودی درخواهند یافت که بازهم شکست خورده و محور مقاومت بار دیگر پیروز شده است.     ###