وزارت بهداشت: ۱۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور سیگار می‌کشند

پرسش:ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: ۱۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور سیگار می‌کشند.

پرسش:ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: "۱۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور سیگار می‌کشند." به گزارش ایلنا، حریرچی افزود: "۱۴ درصد از جمعیت به صورت روزانه سیگار و قلیان مصرف می‌کنند. ۴.۸ درصد پسران و ۲.۱ دختران سیگار مصرف می‌کنند در ایران هفت میلیون نفر از جمعیت بالای ۱۵ سال و ۱۰۰ هزار نفر از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ سال سیگار می‌کشند."     ###