پسر اسحاق جهانگیری راهی خدمت سربازی شد (+عکس)

پرسش:تصاویر پسر معاون اول رییس جمهور که به تازگی به خدمت سربازی اعزام شده است.

پرسش:تصاویر پسر معاون اول رییس جمهور که به تازگی به خدمت سربازی اعزام شده است.   به گزارش قلم نیوز ،حسین جهانگیری فرزند اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به تازگی راهی خدمت سربازی شد. در تصاویر عکس اسحاق جهانگیری دیده می شود که در حال تراشیدن موهای پسرش قبل از اعزام به خدمت سربازی است.         ###