سخنگوی شرکت ملی گاز: به جز در سرپل ذهاب در بقیه مناطق مشکل گاز نداریم

پرسش:مجید بوجارزاد، سخنگوی شرکت ملی گاز در گفتگو با شبکه خبر گفت: در شهر سرپل ذهاب به دلیل آسیب زیاد گاز قطع شده و تا زمانی که شهر در ایمنی کامل قرار بگیرد و تکلیف ساختمان‌های تخریب شده مشخص شود، ما نمی توانیم گاز را وصل کنیم.

پرسش:مجید بوجارزاد، سخنگوی شرکت ملی گاز در گفتگو با شبکه خبر گفت: " در شهر سرپل ذهاب به دلیل آسیب زیاد گاز قطع شده و تا زمانی که شهر در ایمنی کامل قرار بگیرد و تکلیف ساختمان‌های تخریب شده مشخص شود، ما نمی توانیم گاز را وصل کنیم." بوجارزاد همچنین افزود: "به جز بخش سرپل ذهاب در باقی مناطق مشکلی نداریم، ما حدود ده تیم از استانهای دیگر در کرمانشاه وجود دارند، عملیات نشت یابی و تست شبکه انجام می‌دهد و بیشترین مشکل در شهر سرپل ذهاب است." سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: "به هیچ وجه هموطنان اقدام به دستکاری عملک و سیستم داخلی گاز انجام ندهند، بوی گاز و نشتی گاز حس شد با شرکت گاز تماس بگیرند، دودکش منزل را نیز بررسی کنند."   TASNIM     ###