شایعه استعفای میر کاظمی قوت گرفت

در مورد استعفای میرکاظمی از مدت های قبل دو سناریو وجود دارد: سناریوی اول این است که میرکاظمی به واسطه بیماری‌ای که دارد، ممکن است نتواند به همکاری با دولت ادامه بدهد و برخی می‌گویند بعد از اتمام بودجه 1402، میرکاظمی به صورت داوطلبانه کنار می‌رود. 

پرسش: در رسانه‌ها خبری مبنی بر استعفای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به نقل از خبرگزاری دولت منتشر شد. اما پس از جست‌وجو، منبعی که درباره استعفای میرکاظمی خبری کار کرده باشد نیست و خود ایرنا نیز در خبر صحبتی از منبع نکرده است. در حالی تکذیبیه خبر میرکاظمی به نقل از خبرگزاری دولت منتشر شد که این خبر در طول ساعاتی بر روی خروجی این خبرگزاری قرار نداشت و پس از ساعاتی به ایرنا بازگشت که شایعات مبنی بر استعفای میرکاظمی را تقویت کرد. موضوع وقتی جالب می‌شود که ایرنا نیز خبر استعفا را ساعتی بعد از خروجی خود حذف کرده است و اکنون این خبر بعد از ساعاتی (بیش از ۳ ساعت) به سایت ایرنا بازگشته که این خبرگزاری علت حذف خبر را مشکل فنی اعلام کرده است.    در مورد استعفای میرکاظمی از مدت های قبل دو سناریو وجود دارد: سناریوی اول این است که میرکاظمی به واسطه بیماری‌ای که دارد، ممکن است نتواند به همکاری با دولت ادامه بدهد و برخی می‌گویند بعد از اتمام بودجه 1402، میرکاظمی به صورت داوطلبانه کنار می‌رود.  سناریوی دوم به اختلافات بین تیم اقتصادی و بین دولت و مجلس بر سر میرکاظمی وجود دارد، این اختلافات در دو بعد است که بعد اول بعد مدیریتی است که عقیده دارند میرکاظمی در تیم خود از کسانی استفاده می‌کند که بانی وضع موجود هستند و بعد دوم نیز همان بعدی است که سازمان برنامه و بودجه همیشه با آن درگیر بوده است، موضوعاتی مانند توزیع اعتبارات و بودجه که یک نارضایتی سنتی را از تمام روسای سازمان برنامه و بودجه به وجود می‌آورد و آنها به دلیل محدودیت منابع نمی‌توانند همه بخش‌های دولتی را راضی کنند. معتقدان به سناریوی دوم عقیده دارند که اختلافات با دو بعد دست به دست هم داده است تا میرکاظمی نیز مانند اکثر روسای سازمان برنامه و بودجه نتواند طول عمر زیادی در ریاست این سازمان داشته باشد.  گرچه منابع خبری تاکید می‌کنند که کماکان میرکاظمی ارتباط خوبی با ابراهیم رئیسی دارد و ابراهیم رئیسی نیز در این مدت نشان داده است که به تغییر سخت تن می‌دهد. مگر اینکه میرکاظمی جزء 10 مدیر ملی و استانی باشد که سخنگوی دولت خبر جابجایی آنها را در توئیت اخیر خود اعلام کرده است.   ###