هشدار مهم سازمان جهانی بهداشت درباره ظهور سویه کشنده جدید کرونا

«تدروس آدهانوم گبریسوس»، رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت:« شکاف های موجود در استراتژی های مقابله با کووید ۱۹همچنان شرایط ایده آل برای ظهور سویه جدید این ویروس را فراهم می کند که باعث مرگ و میر بسیاری از افراد می شود.»

پرسش: طبق اعلام رییس سازمان جهانی بهداشت، همچنان شرایط ایده آل برای ظهور سویه جدید ویروس کرونا فراهم است که باعث مرگ و میر بسیاری از افراد می شود. «تدروس آدهانوم گبریسوس»، رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت:« شکاف های موجود در استراتژی های مقابله با کووید ۱۹همچنان شرایط ایده آل برای ظهور سویه جدید این ویروس را فراهم می کند که باعث مرگ و میر بسیاری از افراد می شود.» سازمان بهداشت جهانی از دولت ها خواست بر واکسیناسیون افراد در معرض خطر مانند افراد بالای ۶۰ سال و افراد دارای مشکلات پزشکی تمرکز کنند.   ###