بیانیه‌ جمعی از کنشگران منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور پیرامون مزایده‌ بیش از ۵۰۰۰ معدن در سطح کشور

معدنکاوی بی‌ضابطه و بدون نظارت سالهاست که صدمات جبران ناپذیر بر پیکره محیط‌زیست این کشور وارد آورده، معادنی که حتی جوامع محلی هم از حداقل منافع آن بی‌بهره‌اند و صدای اعتراضات آنها به نحوه صدور مجوزات، بهره‌برداری‌های غیراصولی و بعضاً غیرقانونی و تخریب محیط‌زیست مناطق و... شنیده نشد.

پرسش:درست در سخت‌ترین روزهای وطن، روزهای بیم و امید، روزهایی که فریاد مردم از حال و روزشان گوش فلک را کر کرده، روزهایی که  مسئولین بایستی به خواسته‌ها و مطالبات بر حق مردم تن دهند، بیش از ۵۰۰۰ معدن در سطح کشور، از گواهی اکتشاف گرفته تا پروانه بهره‌برداری، به مزایده گذاشته می‌شود، تا بر آتش خشم این مردم بی‌پناه هیزم ریخته شود. ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور ضمن محکوم کردن این اقدام فرصت‌طلبانه و مغایر با منافع عموم، خواهان پاسخگویی مسئولین هستیم: که آیا صدای عدالت خواهی مردم را نمی‌شنوند که همچنان بر رویه‌ نادرست پیشین خود تأکید می‌ورزند؟! آیا سالها منبع‌خواری و تهی کردن سرمایه‌های این کشور، نابودی منابع طبیعی و قرار گرفتن در  سراشیبی سقوط، بحران آب و خشک کردن سرزمین، و تبدیل ایران آباد به کشوری با آینده‌ حیات نامطمئن کافی نیست؟! آیا نابودی نیمی از جنگلهای هیرکانی و زوال زاگرس برایشان زنگ خطری نبود؟!  آیا اینهمه رانت‌‌خواری در واگذاری معادن، تغییر و تضعیف قوانین معادن برای گریز از ضرورت مجوزات دستگاه‌های متولی حفاظت از این منابع، طی این سالها کم بود؟! تبدیل معدن‌کاوی به بنگاه املاک چطور؟! آیا صدور مجوز معدن‌کاوی در بیش از ۷۰ درصد از سطح منابع ملی کشور به معنای عبور از اصول آمایش سرزمین، توسعه و در نهایت تهی کردن منابع کشور نیست؟! مگر همین مزایده را دولت پیشین در پایان عمر خود طراحی نکرده بود که با مطالبه‌گری دغدغه‌مندان این سرزمین متوقف شد، حال چگونه است به یکباره مزایده‌‌ای که برچسب رانتخواری گسترده از سوی دستگاه‌های نظارتی بر آن زده شده بود، اکنون اجرایی می‌شود؟! براستی  تا به کی مردم باید شاهد منبع‌خواری با رانت‌خواری باشند، و این جز تهی کردن کشور، فقیرتر کردن مردم و افزودن بر سرمایه‌های افرادی خاص چه حاصلی دارد؟! معدنکاوی بی‌ضابطه و بدون نظارت سالهاست که صدمات جبران ناپذیر بر پیکره محیط‌زیست این کشور وارد آورده، معادنی که حتی جوامع محلی هم از حداقل منافع آن بی‌بهره‌اند و صدای اعتراضات آنها به نحوه صدور مجوزات، بهره‌برداری‌های غیراصولی و بعضاً غیرقانونی و تخریب محیط‌زیست مناطق و... شنیده نشد. چنین اقداماتی، تیشه‌ زدن بر ریشه‌های  محیط‌زیست این کشور و در حقیقت تهدید حیات است و فرصت‌طلبان بدانند که کنشگران این سرزمین همچنان طبیعت این کشور را دیده‌بانی می‌کنند و اجازه نخواهند داد در میانه‌ درد و رنج و گرفتاری‌های مردم، عده‌ای سودجویانه این سرزمین را به تاراج بگذارند، لذا اعلام می‌کنیم که این مزایده چوب حراج است بر منابع کشور، منابعی که تضمین کننده‌ی حیات در کشور عزیزمان ایران است و آنچه در جریان است خلاف منافع عموم و سرزمین است که بایستی سریعاً متوقف شود. به امید ایرانی سربلند، آباد و آزاد.   ###