میرکاظمی مخالف جدی افزایش واقعی حقوق بازنشستگان مقصر وضع موجود معرفی شد

میرکاظمی . معاون اقتصادیش در برنامه و بودجه ( پوررمحمدی که از دولت احمدی نژاد تا دولت رحانی و اینک دولت رئیسی در سطوح بالای دولت حضور داشته و کاری ندارد که چه دولتی و با چه سیاست اقتصادی حاکم است، شغل بالای خود را همواره حفظ کرده) چندی پیش گفته بودند حذف ارز ترجیحی حداکثر 7 درصد تورم را بیشتر می کند، حال کاربران شبکه های اجتماعی با ذکر وضعیت تورم بالای 50 درصدی کنونی، حرف های این دو را به سخره گرفته اند. 

پرسش: مسعود میرکاظمی وزیر نفت ناموفق دولت احمدی نژاد که در دولت رئیسی به یکباره قد کشید و سمت مهمترین نهاد بودجه و پرداخت های کشور یعنی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد. از این مسند از مخالفان و مانع جدی افزایش حقوق واقعی بازنشستگان و حتی شاغلان است. میرکاظمی . معاون اقتصادیش در برنامه و بودجه ( پوررمحمدی که از دولت احمدی نژاد تا دولت رحانی و اینک دولت رئیسی در سطوح بالای دولت حضور داشته و کاری ندارد که چه دولتی و با چه سیاست اقتصادی حاکم است، شغل بالای خود را همواره حفظ کرده) چندی پیش گفته بودند حذف ارز ترجیحی حداکثر 7 درصد تورم را بیشتر می کند، حال کاربران شبکه های اجتماعی با ذکر وضعیت تورم بالای 50 درصدی کنونی، حرف های این دو را به سخره گرفته اند.  وحید اشتری افشاگر فساد در توییتر نوشت:     ###