آیت الله محمد یزدی مخالف حجاب اجباری بود!

محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه، از مخالفین جدی حجاب اجبارى بود و از حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت درخواست کرد موضوع در این شورا مطرح شود. موضوع در شورا در حال بررسی بود که خبر به احمد جنتی رسید...

پرسش: در فضای مجازی مطرح شده است که آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه با حجاب اجباری مخالف بوده و حتی در صدد رفع آن بر آمده بود. این کاربر که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده در توییتر نوشت: حسن یونسی @hasan_younesi   احتمالا این ماجرا را نشنیده باشید: محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه، از مخالفین جدی #حجاب_اجبارى بود و از حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت درخواست کرد موضوع در این شورا مطرح شود. موضوع در شورا در حال بررسی بود که خبر به احمد جنتی رسید و نهایتا با دستور #رهبری از دستور خارج شد     ###