کنایه تاجزاده به ورزشگاه فوتبال بی تماشاچی

دولت رئیسی به بهانه کرونا استادیوم‌های فوتبال را خالی از تماشاگر کرد تا هم مانع سردادن شعارهای ضد گرانی شود و هم حضور زنان در ورزشگاه‌ها را منتفی کند. ۲۰تیر ۱۳۷۸، دو روز پس از ۱۸تیر، با اعتماد به مردم، دربی تهران را با حضور مشتاقان، در استادیوم ۱۰۰هزار نفری آزادی برگزار کردیم.

پرسش: مصطفی تاجزاده فعال سیاسی که در دولت اصلاحات معاون سیاسی وزیرکشور بود، در مورد برگزاری مسابقات فوتبال بدون تماشاچی تاهفته گذشته، به دولت رئیسی کنایه زده است. تاجزاده در توییتر نوشت: مصطفی تاجزاده @mostafatajzade   دولت رئیسی به بهانه کرونا استادیوم‌های #فوتبال را خالی از تماشاگر کرد تا هم مانع سردادن شعارهای ضد #گرانی شود و هم حضور #زنان در ورزشگاه‌ها را منتفی کند. ۲۰تیر ۱۳۷۸، دو روز پس از ۱۸تیر، با اعتماد به مردم، دربی تهران را با حضور مشتاقان، در استادیوم ۱۰۰هزار نفری آزادی برگزار کردیم.     ###