مهاجرانی خواستار پخش ربنای شجریان از صداوسیما شد

ربنا جزو میراث فرهنگى و هنرى و معنوى و دینى ملت ایران است و شجریان ربنا را به ملت ایران هدیه کرده است. اندکى تدبیر، خردمندى و هنرشناسى و قدردانى از صدایى که داوود هزاره بود!

پرسش: با آغاز ماه مبارک رمضان، عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات اظهار امیدواری کرد که صداوسیما امسال دعای ربنا با صدای استاد مرحوم شجریان را پخش کند. مهاجرانی در توییتر نوشت:  امیدوارم در نخستین روز ماه مبارک رمضان، بعنى امشب ، صدا و سیماى جمهورى اسلامى ربناى شجریان را پخش کند. ربنا جزو میراث فرهنگى و هنرى و معنوى و دینى ملت ایران است و شجریان ربنا را به ملت ایران هدیه کرده است. اندکى تدبیر، خردمندى و هنرشناسى و قدردانى از صدایى که داوود هزاره بود!     ###