خانه پدری فروغ فرخزاد به تملک شهرداری درآمد

دیانا قوقاسیان، همسر مهرداد فرخزاد ( برادر فروغ فرخزاد) که تاکنون پیگیر کارهای خانه پدری فروغ فرخزاد بوده، گفته است که کارهای تملک روز گذشته به پایان رسید و توانستند خانه را بگیرند و کسی که ساکن خانه بود، سخت می خواست بلند شود.

پرسش: خانه پدری فروغ فرخزاد، شاعر نامی ایران به تملک شهرداری درآمد و کارهای بازسازی و مرمت آن بزودی آغاز می شود. دیانا قوقاسیان، همسر مهرداد فرخزاد ( برادر فروغ فرخزاد) که تاکنون پیگیر کارهای خانه پدری فروغ فرخزاد بوده، گفته است که کارهای تملک روز گذشته به پایان رسید و توانستند خانه را بگیرند و کسی که ساکن خانه بود، سخت می خواست بلند شود. خانم قوقاسیان گفته که کارهای ثبت ملی این خانه قبلا انجام شده و به زودی کارهای مرمت آغازو پس از آن به روی علاقمندان باز می شود.   ###