نوشتۀ همسر شهید بلباسی داد اصولگرایان تندرو را هم در آورد

همسر شهید بلباسی از قالب سازی رسمی و غیر واقعی از شخصیت شهدا در روایت های رسانه ای از آنها، انتقاد کرده که بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است.

پرسش: یک نوشتۀ درد دلانۀ همسر شهید بلباسی شهید مدافع حریم خبر ساز شده است به طوری که برخی اصولگرایان تندرو هم با وی همدردی نشان داده اند. همسر شهید بلباسی از قالب سازی رسمی و غیر واقعی از شخصیت شهدا در روایت های رسانه ای از آنها، انتقاد کرده که بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است. این واکنش های همدلانه با همسر شهید بلباسی تا آنجا پیش رفته که سخنران تندرویی همچون علی اکبر رائفی پور نیز با وی هم نظر شده است:   علی اکبر رائفی پور ⁦⁩ @A_raefipur چرا رسانه هایمان توان جذب مردم به دینداری استاندارد را ندارند؟ چرا جوانانمان جذب تریبون های رسمی نظام نمی شوند؟ پرواضح است چون از یک آرمانگرایی مهوع رنج می برند چون این جماعت مدعی،تصاویری سانسور شده و البته معوج از واقعیات را منتشر می کنند استوری همسر محترم شهید بلباسی را ببینید   ###