علی مطهری:تسریع واردات واکسن کرونا بهانه عده ای برای بی تاثیری اف ای تی اف

سرعت گرفتن واکسیناسیون معلول عوامل متعددی است از جمله آزادشدن بخشی از پول ما در #کره‌جنوبی، افزایش تولید جهانی #واکسن، تغییر سیاست کلی نظام از تأکید بیش از حد بر واکسن داخلی به واردات واکسن خارجی، و البته تماس تلفنی آقای رئیسی با رئیس جمهور چین و پاسخ مثبت او به درخواست ایشان.

پرسش: علی مطهری نایب رییس اسبق مجلس گفت: سرعت گرفتن واردات واکسن بهانه‌ای شده است برای کسانی که بگویند پس نیازی به پیوستن به اف‌ ای‌ تی‌ اف نیست و به هزینه کردن ها از جیب مردم ادامه دهند   مطهری در توییتر نوشت: علی مطهری @ali_motahari_ir سرعت گرفتن #واردات_واکسن بهانه‌ای شده است برای کسانی که بگویند پس نیازی به پیوستن به #اف‌_ای‌_تی‌_اف نیست و به هزینه کردن ها از جیب مردم ادامه دهند، در حالی که این سرعت گرفتن معلول عوامل متعددی است از جمله... (بخش 1 از 2)   علی مطهری @ali_motahari_ir ... از جمله آزادشدن بخشی از پول ما در #کره‌جنوبی، افزایش تولید جهانی #واکسن، تغییر سیاست کلی نظام از تأکید بیش از حد بر #واکسن_داخلی به واردات واکسن خارجی، و البته تماس تلفنی آقای #رئیسی با رئیس جمهور چین و پاسخ مثبت او به درخواست ایشان. (بخش 2 از 2)   ###