افول شخصیت اجرا درصداوسیما؛
رفتارهای سخیف مجریان به ضرر صداوسیماست

همچنین قاب تلویزیون جای لودگی و رفتار سخیف نیست بلکه مجری بایستی از شخصیت ظاهری و وقار و متانت لازم برخوردار باشد و نباید به گونه ای باشد که مخاطب حسرت گذشته را بخورد.

پرسش: دیشب بعد ازباخت تیم استقلال به الهلال عربستان(درچهارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا)، محمدرضا احمدی گزارشگرشبکۀ 3 این دیدار، محمدحسین میثاقی مجری و خسرو حیدری بازیکن سابق این تیم رفتار و سخنان عجیبی از خود نشان دادند که در کمتر برنامه ورزشی دیده شده است. آنها مثلثی از بی انصافی- شتابزدگی - تمسخر به راه انداختند که دود آن بیش از هرکس و جای دیگر، به چشم صداوسیما و سپس تیم استقلال می رود. این مثلث نامیمون به طور شتابزده و کم سابقه ای اقدام به تمسخر مدیران این باشگاه و مقصریابی این باخت کردند و ازخود رفتار و سخنان سخیف و تحلیل خطا و بی موقع و آدرس غلط دادن و یک جانبه ارائه کردند. در پایان این دیداررفتار و سخنانی ازسوی این سه تن در استودیوی زنده شبکه 3 ابراز شد که در نوع خود بی سابقه است که شامل: 1-به سخره گرفتن مصاحبه شونده یا همانا معاون اجرایی باشگاه توسط مجری(هم به طور کلامی و هم چهره ای). 2- تحلیل شتابزده 3- حمایت احساساتی و هیجان زده و غیرتحلیلی و بدموقع از عوامل اصلی این باخت. *محمدرضا احمدی که این دیدار را گزارش کرده بود، فریاد شیران معاون اجرایی باشگاه را روی خط آورد و درحالی که او درحال پاسخ به سووال پرسیده شده، بود، احمدی سخنان وی را قطع کرد و رشته کلام را دردست گرفت و یکریز حرف زد و بعد هم بدون دادن امکان تکمیل حرف، به فریاد شیران، با او خداحافظی کرد. *این رفتار بی ادبانه و قلدرمآبانۀ احمدی، با حرف و رفتار زشت محمد حسین میثاقی تکمیل شد؛آنجا که وقتی فریاد شیران گفت که ما 98 درصد خواسته ها و بازیکنان مورد درخواست فرهاد مجیدی را تامین کردیم، میثاقی درحین حرف زدن فریادشیران آن را با خنده به تمسخرگرفت و به این هم بسنده نکرد و بعد از قطع ارتباط با وی، گفت که 98 درصد بازیکنان را تامین کردیم یعنی چه؟! یعنی 9 بازیکن و یک کتف! *خسروحیدری که به عکس دوران موفق بازیکنی اش نشان داد از بلوغ کارشناسانه و تحلیلی برخوردار نیست از همان ابتدای لب گشودن به اظهارنظر دربارۀ این باخت، گفت مقصر این باخت، فرهاد مجیدی نیست. در حالی که خود فرهاد مجیدی در پایان این دیدار به درستی گفته بود که مسئولیت این باخت با من است. درهرصورت تصویری که از این برنامه در ذهن مخاطب ماند از رفتار و سخنان مجری و گزارشگر صداوسیما  تا باصطلاح کارشناس برنامه، ناخوشایند و برای صداسیما بشدت زیانبخش است که مدیران این رسانه و این شبکه باید برای عدم تکرار آن، فکری سریع و عاجل بکنند.   فارغ از همۀ نکات حرفه ای در خصوص رسانه ها، مجریان رسانه های رادیو و تلویزیونی در پخش زنده باید از بروز احساسات و هیجانات آنی و زودگذر بشدت پرهیز کنند زیرا رسانه جای ابراز احساسات و انتقال افکار شخصی نیست. همچنین قاب تلویزیون جای لودگی و رفتار سخیف نیست بلکه مجری بایستی از شخصیت ظاهری و وقار و متانت لازم برخوردار باشد و نباید به گونه ای باشد که مخاطب حسرت گذشته را بخورد. ایضاً مجری نباید به خود اجازه دهد و یا به او اجازه داده شود که از تریبون زنده، به نحو بد و قدرت نمایانه استفاده و در واقع سوءاستفاده کند. این کاملاً به ضرر صداوسیما تمام می شود و موجب آبروریزی است.منش و بازنمایی شخصیت مجری، با حرکت قهوه خانه نشینانۀ آقای میثاقی خود را نشان می دهد.کم مانده بود که او با چنین فیگورهایی روی میز ضرب بگیرد. این نکات را بهمن فروتن پیشکسوت فوتبال در برنامه سلام صبح بخیر امروز گوشزد کرد که صداوسیما نباید بلوا آفرین باشد و تقصیر را به گردن هیات مدیره بیندازد. حقیقت اینست که فرهاد مجیدی فردی تماماً استقلالی و از محبوبترین افراد نزد هواداران تیم استقلال است اما واقعیت اینست که محبوبیت توانمندی فنی نمی آفریند و توانایی مربیگری وی در سطح متوسط و دور از انتظار تیم بزرگی مثل استقلال است و به هیپ وجه متناسب با میزان محبوبیت وی نیست. برماروشن نیست که صداوسیما که بخشی دارد برای کنترل کیفیت فنی برنامه های پخش شده، آیا کنترل کیفیت محتوا و اجراهای آن را هم در نظر دارد که در مورد این برنامه تذکر لازم را به مجریان بدهد. همچنین برماروشن نیست که هیات مدیره و مدیرعامل استقلال آیا از تغییر سرمربی هراس دارند، سرمربیی که هم قهرمانی لیگ و هم جام حذفی را از دست داد و اینک نیز از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. آیا این هراس از هراس ادامه ناکامی این تیم در فصل جدید لیگ، بیشتر است؟!   ###