بابک حمیدیان به کرونا مبتلا شد

بابک حمیدیان براثر ابتلا به کرونا دوران سختی را می گذراند.

پرسش: بابک حمیدیان هنرپیشه موفق سینما به کرونا مبتلا شده است. حمیدیان یکی از بازیگران خوش درخشش نسل دوم بازیگران بعد از انقلاب مدتی است به کرونا مبتلا شده  و بر اثر آن بستری شده است. بابک حمیدیان براثر ابتلا به کرونا دوران سختی را می گذراند. از این هنرمند موفق، مجموعۀ «خاتون» در حال پخش از شبکه خانگی است.   ###