داعش به مرزهای ایران نزدیک شد

نفط خانه در غرب استان کرمانشاه نزدیک نقطه صفر مرزی عراق با ایران واقع است.

پرسش: الحشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) روز چهارشنبه یک حمله تروریست های داعش به مراکز ایست و بازرسی در «نفط خانه» (شمال شرق دیالی)، نزدیک مرزهای ایران و عراق را خنثی کرد. منابعی در الحشد الشعبی به رسانه های عراقی خبر دادند که تلاش تروریست ها ناکام ماند و تلفات یا زخمی در پی نداشت و دوربین های حرارتی را هدف قرار دادند. به گفته این منابع آرامش بر این محدوده حاکم شد و اوضاع تحت کنترل است. «قاسم الکریطی» یکی از فرماندهان الحشد الشعبی روز سه شنبه خبر داد، دوربین های حرارتی فیلم هایی ضبط کرده اند که نشان می دهد بالگردهای آمریکایی عناصر تروریستی داعش را در استان صلاح الدین (هم مرز دیالی؛ استانی که امروز حمله تروریست ها در آن خنثی شد) پیاده کرده اند. این در حالی است که بهانه آمریکا برای ادامه حضور در عراق مبارزه با داعش است. الکریطی گفت: آمریکا هیچ جدیتی در مبارزه با داعش ندارد. آمریکا نه تنها با داعش مبارزه نمی کند بلکه از تروریست ها حمایت می کند؛ این واقعیت را دوربین های حرارتی در استان صلاح الدین ثبت کرده اند. نفط خانه در غرب استان کرمانشاه نزدیک نقطه صفر مرزی عراق با ایران واقع است.   ###