نماینده مجلس:ستاد کرونا حق ندارد بدون اجازه مجلس برای عزاداری‌های محرم محدودیت ایجاد کند

این نماینده مجلس، نمی‌داند که تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا براساس قانون اساسی است که به دولت اجازه می‌دهد در چارچوب منافع ملی و مصالح جامعه تصمیمات اجرائی بگیرد. ضمناً خوبست آقای نقدعلی که خود را تابع ولایت فقیه می‌داند به این نکته توجه کند که رهبر انقلاب بارها اعلام کرده‌اند از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تبعیت می‌کنند و طبعاً این تبعیت نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد.

پرسش: نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت ستاد ملی مقابله با کرونا حق ندارد بدون اجازه مجلس برای عزاداری‌های محرم محدودیت ایجاد کند. نقدعلی افزود این کار ستاد، خلاف اصل 79 قانون اساسی است. این نماینده مجلس، نمی‌داند که تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا براساس قانون اساسی است که به دولت اجازه می‌دهد در چارچوب منافع ملی و مصالح جامعه تصمیمات اجرائی بگیرد. ضمناً خوبست آقای نقدعلی که خود را تابع ولایت فقیه می‌داند به این نکته توجه کند که رهبر انقلاب بارها اعلام کرده‌اند از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تبعیت می‌کنند و طبعاً این تبعیت نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد.   ###