تصویری غرور آفرین از روزی که خرمشهر آزاد شد

۳ خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر است.

پرسش: امروز ۳ خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر است که توسط رزمنده‌های هشت سال دفاع مقدس در سال ۶۱ رخ داد.     ###