برخورد با ۱۳۰۰ سایت و بازداشت ۳۲۰ نفر به اتهام «شایعه پراکنی» درباره کرونا

پیش از این نیز مقام‌های قضایی چند استان از جمله اصفهان به افرادی که به انتشار «شایعه» درباره کرونا در فضای حقیقی و مجازی دست می‌زنند هشدار داده بودند.

پرسش: سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که با گردانندگان ۱۳۰۰ سایت یا گروه در شبکه‌های اجتماعی به اتهام «شایعه پراکنی» درباره کرونا برخورد شده و ۳۲۰ نفر دستگیر شده‌اند. اشتری توضیح بیشتری در این باره نداده است. پیش از این نیز مقام‌های قضایی چند استان از جمله اصفهان به افرادی که به انتشار «شایعه» درباره کرونا در فضای حقیقی و مجازی دست می‌زنند هشدار داده بودند. این افراد در حالی بازداشت شده‌اند که آمار رسمی اعلامی کرونا در کشور همواره با حرف و حدیث هایی روبرو بوده است.   ###