هاشمی رفسنجانی از نقشه تجزیه ایران می گوید

از مدتی قبل اهواز، الاحواز می شود و (ه) هوزیه به (ح) حطی تبدیل می شود و خرمشهر به محمره تغییر نام می دهد. برای شهرهای دیگر هم یک نام عربی انتخاب می کنند.در این طرح، نفت شهر و پالایشگاه کرمانشاه و احتمالا چاههای نفتی که در شمال خوزستان وجود دارد برای کردستان و بخش عظیم امکانات و منابع نفتی و بنادر آبادان، ماهشهر و خرمشهر برای عربستان منظور شده است.

پرسش: ....نقشه ای به دستم رسید که در جریان عملیات فتح المبین از سنگرهای متجاوزین عراقی پیدا شده بود. این نقشه که روی آن بسیار کار شده و نقشه حساب شده ای است ، عراقی ها آن را در سال 1980 چاپ کرده اند. این نقشه جدید را قبل از آغاز جنگ برای منطقه ترسیم کرده اند که بر اساس آن کشور جدیدی به نام عربستان در منطقه متولد می شود. حدود عربستان که به طور دقیق در این نقشه ترسیم شده، به جز مناطقی که عراق در جنگ به اشغال خود درآورده بود، از سوی جنوب تا بندرماهشهر و از شرق اهواز و دزفول تا هفت تپه را در برمی گیرد. این نقشه نشانگر توطئه وسیع و برنامه حساب شده ای است که به وسیله بعث عراق با همکاری ارتجاع منطقه و ابرقدرت ها در سطح جهان و احتمالا نیروهای منحرف داخلی، طرح آن ریخته شده و زمینه اش را نیز فراهم کرده بودند. این حرکت صدام نه تنها به منظور نجات رژیم خودش بود که برنامه ای بسیار وسیع بوده است و ما باید رفته رفته بعد از پیروزی، اسناد آن را پیدا کرده و جمع آوری نماییم و عوامل و دست اندرکاران آن را دقیقا بشناسیم تا تاریخ در این فراز به درستی ثبت شود. می دانیم که آنها از مدتها پیش، چیزی به نام سازمان آزادیبخش عربستان درست کرده بودند که چند نفر چاقوکش و یا افرادی در حقیقت غیرسیاسی به نام خلق عرب، عامل دست آنها بودند. از مدتی قبل اهواز، الاحواز می شود و (ه) هوزیه به (ح) حطی تبدیل می شود و خرمشهر به محمره تغییر نام می دهد. برای شهرهای دیگر هم یک نام عربی انتخاب می کنند. از این نکات، به اضافه ی نقشه ای که به آن اشاره کردیم، می توانیم حدس بزنیم که در ذهن آنها چه بوده است؟ از سوی دیگر بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حرکتی در کردستان به وجود می آید و با توجه به اینکه قاسملو و عزالدین و امثال آنها، اگرچه در گذشته فقط یک سابقه دوستی با عراق داشتند ولی بعد از انقلاب، سر آنها در آخور عراق بود و از آنجا تغذیه می شدند ... در این رابطه دست روس ها تا چه اندازه در کار بود، خود مساله ای است. آمریکا و فرانسه به طورهایی با ما می جنگیدند، آنها می گفتند فقط پانصد نیرو با همه شاخه هایش حضور دارند. توطئه این بود که از شمال غربی (ارومیه) تا ایلام، کشوری به نام کردستان از غرب ایران جدا کنند. به این ترتیب دو کشور هم مرز و متکی به نام عربستا و کردستان تاسیس نمایند. در این طرح، نفت شهر و پالایشگاه کرمانشاه و احتمالا چاههای نفتی که در شمال خوزستان وجود دارد برای کردستان و بخش عظیم امکانات و منابع نفتی و بنادر آبادان، ماهشهر و خرمشهر برای عربستان منظور شده است. ضمنا در این طرح، نفت آغاجاری و حدود آن را برای ایران قدیم، قرار داده اند....   منبع: روزنامه اطلاعات، سه شنبه 11 خرداد 1361 ، بخشی از مقاله ای از حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی که قبلا در شماره ششم مجله پاسدار اسلام منتشر شده بود.   توضیح: نوشته بالا در قالب «تاریخ با ما می گوید» اختصاصی سایت «پرسش» ارائه می شود   ###