تتلو در آستانۀ انتخابات در ترکیه بازداشت شد

به درخواست مرجع قضایی، پلیس بین الملل ناجا برای تبعه ایرانی امیرحسین مقصود لو(تتلو) از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر کرد.

پرسش: سخنگوی نیروی انتظامی گفت: امیرحسین مقصودلو معروف «تتلو» به درخواست پلیس اینترپل ایران و با همکاری پلیس ترکیه بازداشت شد.   به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس، سردار احمد نورویان با اعلام این خبر افزود: به درخواست مرجع قضایی، پلیس بین الملل ناجا برای تبعه ایرانی امیرحسین مقصود لو(تتلو) از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر کرد. وی ادامه داد: در نهایت فرد یاد شده توسط پلیس ترکیه بازداشت شد. تتلو در زمینه موسیقی و خوانندگی فعالیت دارد. برخی گمانه زنی ها احتمال بازداشت او را در آستانۀ انتخابات رد نمی کنند چرا که وی فعالیت سیاسی نداشتنه مگر آنکه پرونده حقوقی و مالی برای او باز شده باشد.   ###