نماینده تهران: نسبت به ظریف قدری انصاف داشته باشیم

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از موضع گیری‌های داخلی علیه ظریف انتقاد کرد و گفت: آیا آقای ظریف به هواپیمای مسافری شلیک و اصلاح طلبان را به تکه تکه شدن در خیابان تهدید کرد، آیا آقای ظریف خون شهدا را به عنوان وجه المعامله با غربی ها در رسانه ها معرفی و به عزیزان سپاه جسارت کرد؛ قدری انصاف داشته باشیم.

پرسش: احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری از موضع گیری های داخلی علیه وزیر امور خارجه انتقاد و با اشاره به تلاش برخی در داخل برای افزایش تنش در روابط داخلی و خارجی ، انصاف و عدالت را به همگان یادآوری کرد و افزود: به راستی چه کسانی فرصت پدید آمده در شهادت سپهبد سلیمانی را به کام مردم تلخ و آن را به تهدید تبدیل کردند. وی افزود: آیا آقای ظریف به هواپیمای مسافری شلیک کرد، آیا آقای ظریف  اصلاح طلبان را به تکه تکه شدن در خیابان تهدید کرد، آیا آقای ظریف خون شهدا را به عنوان وجه المعامله با غربی ها در رسانه ها معرفی کرد و به عزیزان سپاه جسارت کرد. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم قدری انصاف داشته باشیم؛ آیا جمهوری اسلامی ایران در کنار مقاومت حداکثری اهل مذاکره و گفت و گو نیست، آیا مجلس و دولت در کنار محافظت نظامی از راه های دیپلماسی تلاش نمی کنند. ####