ادای احترام بلندبالای عطاءالله مهاجرانی به سردارسلیمانی با شعرحافظ؛علم عشق تو بر بام سماوات بریم

این تجلیل های صریح مهاجرانی با واکنش های منفی برخی مخالفان که در توییتر به او ابراز شدند، مواجه شدند، با این حال او از این موضع خود کوتاه نیامد بلکه در جدیدترین توییت خود که ظاهرا پاسخی دیگر به آن مخالفاتهاست ادای احترام بلند بالایی نسبت به آن سردار ابراز کرده است. 

پرسش: عطاءالله مهاجرانی  وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات که  سالهاست در لندن بسر می برد از همان روز نخست ترور سردار قاسم سلیمانی به حمایت و تجلیل از او پرداخت. این تجلیل های صریح مهاجرانی با واکنش های منفی برخی مخالفان که در توییتر به او ابراز شدند، مواجه شدند، با این حال او از این موضع خود کوتاه نیامد بلکه در جدیدترین توییت خود که ظاهرا پاسخی دیگر به آن مخالفاتهاست ادای احترام بلند بالایی نسبت به آن سردار ابراز کرده است.      او در توییتر نوشت: صادق الوعد: یک عمر جهاد و مقاومت و شهادت طلبى و شهادت حاج قاسم سلیمانى با تو آن عهد که در وادى ایمن بستیم همچو موسى ارنى گوى به میقات بریم کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم علم عشق تو بر بام سماوات بریم خاک کوى تو به صحراى قیامت فردا همه بر فرق سر از بهر مباهات بریم حافظ   ###