سردرگمی و بدعت سخنگوی شورای نگهبان

به خوبی پیداست هرچه براین ملت گذشته و خواهد رفت و با توجه به سهم و نقش صندوق رای در آن، مسئولیتش با شماست. چه خوب بود که قدرت نشینانی همچون شما تحولات را درک می کردند و از رخدادها عبرت می گرفتند. تحولات در حوزه فناوری اطلاعات یک نمونه است که با وجود اعمال محدودیت ها در ایران، «امکان و انتخاب های متعدد و بدیل» برای مردم درحوزه رسانه پیدا شده  است که هیچکس نمی تواند مانع آن شود. شما هم باید عبرت می گرفتید که امکان انتخاب های متعدد و بدیل را در حوزه انتخابات (مجلس) به مردم بدهید.    

پرسش: سخنگوی شورای نگهبان دراستدلالی عجیب که به وضوح نشانگر سردرگمی خود و این شورا در تصمیم گیری درمورد داوطلبان نامزدی مجلس است، گفته داوطلب دارای مشکل اقتصادی به عنوان عدم اعتقاد و التزام به اسلام رد صلاحیت می شود! کدخدایی گفته: از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات تحت عنوان "عدم التزام به اسلام" قرار گرفته است. مثلا ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود که این به معنای رعایت نکردن عبادات نباشد بلکه مثلا مشکل اقتصادی داشته باشد. موضوع بند یکم ماده 28 قانون انتخابات ، رد صلاحیت داوطلب به دلیل «عدم اعتقاد و التزام به اسلام » است. این اظهارات را دکتر عباسعلی کدخدایی در برنامۀ زنده تلویزیونی گفت. اگر نحوه بررسی و قضاوت درمورد داوطلبان به همین گونۀ تحلیل آقای کدخدایی باشد که معلوم است چه برسر این مردم می آید با ممانعت از وورد افراد با صلاحیت به مجلس برای رفع مشکلاتشان. آقای کدخدایی کجای داشتن مشکل اقتصادی به اعتقاد و التزام به اسلام ربط دارد؟ اول اینکه شما حقوقدان هستید و علی القاعده می دانید که در کمتر رشته معرفتی مثل حقوق در کاربرد واژه ها دقت می شود چون بار معنایی و به تبع آن حقوقی دارد. دوم، مشکل اقتصادی معنای وسیع دارد واز چک برگشتی گرفته و عدم پرداخت اقساط تسهیلات و نیز دریافت وام های کلان از طریق رابطه و بدون ضابطه تا... شامل می شود سوم اینکه مثلا کسی که به دلایلی ازجمله شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور نتوانسته مبالغ چک های صادره خود را به موقع تامین کند( دقت شود به موقع یعنی یک روز بعد از تاریخ وصول چک حساب را تامین کرده)، مشکل دینی و اعتقادی دارد؟ آقای کدخدایی تفسیر دین توسط شورای نگهبان بلحاظ روش شناسی تغییر کرده به طوری که اگر یک دیندار بخاطرتنگدستی، یا غفلت یا عمد، مرتکب خلاف اقتصادی شد (ضمن اینکه این هر سه با هم برابر نیستند) اعتقاد و التزام او به اسلام زیر سئوال می رود؟    آقای سخنگوی شورای نگهبان که طبق تعریف سخنگویی، مسئولیت گفتارش با تمام نهاد شورای نگهبان و از فقهایی مثل آیت الله جنتی تا دیگران و حقوقدانان آن است همچنین در این گفتگو اظهار داشته: از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس ۹۰ نفر صلاحیتشان عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشد. البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند این مستندات ارایه می‌شود. به آقای سخنگو باید گفت دلیل رد صلاحیت آن غیرعمده را هم بیان فرمایید. شما نماینده ای را رد صلاحیت کرده اید که غیر از شجاعت در گفتار، از حتی سفارش معمولی یک مراجعه کننده اش به یک دستگاه دولتی پرهیز می کرد که مبادا شجاعت و صراحت و انجام وظایف نمایندگی اش ضعیف و سلب شود. آقای کدخدایی لطفا پشت شعار زیبای مسائل مائلی که این روزها مورد توجه افکارعمومی درمبارزه با فساد است، ضعف بررسی و یا تنگ نظری ( و نمی خواهم بگویم رد صلاحیت هایی که در نهایت به نفع یک جناح تمام می شود) پنهان نشوید. شما داوطلبی را رد صلاحیت کرده اید که به استناداتی که موجود است تنها به دلیل ریش تراشیده و پیراهن آستین کوتاه پوشیدن گمان می رود او را به استناد ماده 28- بند یکم، رد صلاحیت کرده اید در حالی که اصول و فروع دین را هم اعتقاد دارد و به آنها عامل است! مگر آنکه تعریف و تفسیر جدیدی از اعتقاد و التزام به اسلام بدعت کرده اید. درهمین گفتگو اشاره کرده اید که عمده ردصلاحیت ها بخاطر مسائل مالی است. به عواقب این گفتار خود اندیشیده اید که اگر داوطلبان که این روزها سرگرم شکایت خود بوده اند جمع شوند و بگونه ای خلاف بودن این حرف شما را به اثبات برسانند دیگر چه اعتباری و اعتمادی برای شورای نگهبان نزد افکار عمومی می ماند. این سخن شما درصورتی صحت دارد که برای «این تعداد عمده» که اکثریت بیش از 10 هزار نفر می توان معادل قرار داد، سند محکومیت قضایی ارائه کنید.     شما در واکنش به اظهارات معمولی رییس جمهور در مورد رصد صلاحیت ها ایشان را متهم به اقدام به آغاز «پروژه ضدملی»کرده اید. ضمن اینکه این سخن شما به منزله اینست آن قدر برای خود جایگاه اقتدار و قدسیت قائل هستید که هیچ سخن حتی سخن مودبانه ولی انتقادی شخص دوم کشور ( طبق قانون اساسی که اساس فعالیت شما و نهاد متبوع پاسداری از آن آست) برنمی تابید.شما اگر به «ملی» و «ملت» توجه می داشتید با این ردصلاحیت ها به انشقاق ملی کمک نمی کردید. و مکرر بدانید مسئول چینش و کارآمدی مجلس چه مجلس کنونی و چه آتی شخص شما و مجموعه اعضای محترم آن است. شمایید که افراد با صلاحیتِ کارآمدی را اجازه حضور در مجلس نمی دهید چرا که کارآمدی اساساً درمعیارهای گزینشی شما جایی ندارد. معیارها و نظام بررسی صلاحیتی که بشدت زیرسئوال است و نیاز به تجدید نظر اساسی دارد. به خوبی پیداست هرچه براین ملت گذشته و خواهد رفت و با توجه به سهم و نقش صندوق رای در آن، مسئولیتش با شماست. چه خوب بود که قدرت نشینانی همچون شما تحولات را درک می کردند و از رخدادها عبرت می گرفتند. تحولات در حوزه فناوری اطلاعات یک نمونه است که با وجود اعمال محدودیت ها در ایران، «امکان و انتخاب های متعدد و بدیل» برای مردم درحوزه رسانه پیدا شده  است که هیچکس نمی تواند مانع آن شود. شما هم باید عبرت می گرفتید که امکان انتخاب های متعدد و بدیل را در حوزه انتخابات (مجلس) به مردم بدهید.         ###