فاش شدن ابعاد دیگری ازمبادله زندانی میان ایران و آمریکا؛ پای یک سفیر دمکرات درمیان است

مبادله زندانی بین ایران و آمریکا به این شکل دوجانبه که یادآور مبادله جاسوسان زندانی میان واشنگتن و مسکو در دوران جنگ سرد است هیچگاه سابقه نداشته و می توان گفت بی سابقه است و همین نکته موجب بیدار شدن قلم تحلیلگران و ناظران چند روز بعداز این رخداد، شده است.

پرسش: مبادله زندانی میان ایران و آمریکا آن هم در حالی که کاخ سفید در اختیار تندروترین سیاسیون آمریکایی ضد جمهوری اسلامی است، نه تنها حیرت انگیز بود بلکه چند روز بعد از این رخداد ابعاد قابل توجه آن روشن می شود. مبادله زندانی میان ایران و آمریکا هم در مقدمات و شکل گیری اوله خود و حتی در زمان انجام مبادله در سکوت و پنهانیکاری کامل انجام شد و تازه اینک چند روز بعد آن نظر ناظران را به ابعاد مهم این اتفاق استثنایی جلب کرده است. مبادله زندانی بین ایران و آمریکا به این شکل دوجانبه که یادآور مبادله جاسوسان زندانی میان واشنگتن و مسکو در دوران جنگ سرد است هیچگاه سابقه نداشته و می توان گفت بی سابقه است و همین نکته موجب بیدار شدن قلم تحلیلگران و ناظران چند روز بعداز این رخداد، شده است. دراین میان سیدحسین موسویان سفیر دولت سازندگی در آلمان که اینک در آمریکا درس می دهد و سخنرانی می کند، اطلاعات تازه ای را در خصوص پرونده مبادله زندانی میان دولت روحانی و دولت ترامپ ارائه کرده است . او گفته است که برایان هوک مسئول پرونده ایران در وزارت امورخارجه آمریکا و یکی از افراد پایدار در ضدیت با جمهوری اسلامی در دولت ترامپ، با این مبادله موافق نبوده و زمینه این مبادله با دخالت یک سفیر وقت دولت کلینتون فراهم شده است. خود موسویان نیز همزمان با حضور بیل کلینتون در کاخ سفید ، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود. موسویان به نقل از نیویورکر در توییتر خود نوشت: برایان هوک در برابر هرگونه مبادله زندانیان با ایران مقاومت می کرده. فقط وقتی متوجه شد با وجود مخالفت او انجام می شود همراه شد. چانه زنی اصلی را یک سفیر سابق دوران کلینتون با ظریف انجام داد. کاخ سفید حاضر نشد به سفیر کردیت بدهد.     ###