گزارش ویژۀ«پرسش»؛

سردبیرروزنامه که نوازنده خیابان شد؛ عاقبت فعالیت روزنامه نگاری درایران

کسانی که به پخش این ویدئو که این فرد را در پیاده روی خیابانی درحال نوازندگی با تار نشان می دهد، واکنش داشته و نظر داده اند، او را مسعود رفیعی طالقانی سردبیر(سابق) روزنامه همدلی معرفی کرده اند.

پرسش: فیلمی از یک نوازنده خیابانی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که گفته شده سردبیر یک روزنامه سراسری است. بگزارش «پرسش»؛ کسانی که به پخش این ویدئو که این فرد را در پیاده روی خیابانی درحال نوازندگی با تار نشان می دهد، واکنش داشته و نظر داده اند، او را مسعود رفیعی طالقانی سردبیر(سابق) روزنامه همدلی معرفی کرده اند. در شناسنامه این روزنامه در روز 17 آبان هیچکس به عنوان سردبیر روزنامه درج نشده و به جای آن عبارت زیرنظر شورای سردبیری ذکر شده است.     همدلی روزنامه متوسط اصلاح طلب است که در تمام سالهای گذشته حتی در دولت بهار و مهرورزی هم فعالیت داشته است. صاحب امتیاز و مدیرمسئول این روزنامه ولی الله شجاع پوریان نماینده اسبق و دو دوره (ششم و هفتم) مجلس است که در تمام  20 سال اخیر از مسئولیت دور نبوده؛ از عضویت در شورای شهر تهران در دوره چهارم و تا معاون نجفی شهردار و رییس هیات ورزش های همگانی استان تهران. از نظر واکنش دهندگان به این ویدئو چندان نمی توان به روشنی و صراحت علت کناره گیری یا کنارگذاشتن او را برداشت و بیان کرد اما، تمام آنها با  او همدردی نشان داده اند که نطر یکی از آنهاکه خبرنگار این روزنامه بوده به نام آساره کیانی می تواند تعریضی به مدیرمسئول روزنامه همدلی علاوه بر شرایط سخت اجتماعی برای فعالیت روزنامه نگارانه ، تلقی شود. او نوشت :   چند دقیقه ست که مبهوتم و در شوک. تلخ بود. تلخ نه از باب موسیقی که اقتصاد مطبوعات چقدر برلب روزنامه نگاری غیر تجاری و روشنفکری تنگ شده. درود بر شرف و وارستگیش او که می نوازد، سردبیر سابق من است در روزنامه ای که بود... . ???? به هزار دلیل دلم نیامد این نوای محزون با تصویر فرورفته در تاریکی اش را دوست بدارم. قاعدتا در فضایی که #نوشتن_با_روح، بی مخاطب است و حرفهای صدمن یه غازِ مزورانه که مدام منفعتهای شخصی را بو میکشند، خریدارهای تضمینی دارند، برای نوشتن یکی از آن هزار هم انگیزه ای ندارم. فقط میدانم هرچه آدم مهجورتر، بزرگتر؛ هرچه بزرگتر، مهجورتر. در همه حوزه ها و البته در جامعه ی ما... . ???? #نوازنده، می گوید؛ "من خیلی اوقات را به شکل جدی به نواختن #موسیقی_خیابانی می گذارنم. تمام محدودیت های زندگی سبب شده دوگانه "حقیقت داشتن" و "کاذب بودن" را در زندگی بیشتر بشناسم؛ و تنها وقتی با سازم در خیابان، پیش پای رهگذران نشسته ام، حقیقت فردی و اجتماعی و سیاسی خودم را میبینم.". ???? این مَرد، #سردبیر سابق ماست در #روزنامه همدلی...   #