خروج گاز کلر رادیواکتیو از یخ‌های قطب جنوب

نتایج یک مطالعه که به تازگی انجام شده است، نشان می‌دهد که ۶۰ سال بعد از آزمایش بمب‌های هسته‌ای آمریکا در اقیانوس آرام، هنوز از یخ‌های قطب جنوب گاز کلر رادیو اکتیو خارج می‌شود.

پرسش: به گزارش پایگاه اینترنتی نیواطلس، محققان «مرکز تحقیقات و آموزش علوم زمین و محیط زیست اروپا»، در فرانسه در این مطالعه موفق به کشف یک نوع خاص کلر رادیواکتیو به نام chlorine-۳۶ در منطقه «ووستوک» (Vostok) این قاره یخی شدند. به گفته این محققان، این گاز پس از بمب باران هوایی ارتش آمریکا در حدود ۶۰ سال پیش برای آزمایش تسلیحات هسته‌ای در اقیانوس آرام به این منطقه رسیده است. آنها متوجه شدند که این گاز از آن زمان در این منطقه باقی مانده و هنوز در حال منتشر شدن در محیط زیست است اما به طبیعت این منطقه آسیبی نمی‌زند.  محققان گاز chlorine-۳۶ را در دو منطقه متفاوت قطب جنوب طی یک دوره چند دهه‌ای آزمایش کردند. آنها متوجه شدند که در یک منطقه به نام Talos Dome، میزان این ماده شیمیایی رادیواکتیو به تدریج در بین فواصل زمانی سال های ۱۹۱۰ و ۱۹۸۰ کاهش یافت. اما در پایان این دوره، میزان این گاز تنها چهار برابر میزانی بود که به‌طور معمول انتظار می‌رفت. اما در منطقه‌ای که در نزدیکی آن قرار داشت به نام «ووستوک»، سطح chlorine-۳۶ به اندازه قابل توجهی بالا باقی مانده بود؛ به‌طوریکه سطوح این گاز در سال ۲۰۰۸ هنوز ۱۰ برابر سطحی بود که به‌طور معمول انتظار می‌رفت. محققان گفتند: این موضوع نشان می‌دهد که یخ‌های این منطقه هنوز در حال رها کردن گاز chlorine-۳۶ رادیواکتیو در محیط زیست اطراف خود هستند.  آنها خاطرنشان کردند: با وجود اینکه منابع طبیعی تولید این گاز وجود دارد اما این منابع به این اندازه گاز تولید نمی‌کنند، این مقادیر زیاد حاصل از آزمایشات هسته‌ای دهه ۵۰ هستند و بر اثر واکنش نوترون‌های بمب‌های هسته‌ای با کلر آب دریا، ایجاد شدند.  ####