ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا به جهاد دانشگاهی می رود؟

آنچه برای تصمیم گیران جلسه امروز مهم است ارزیابی دوره مدیرعاملی نزدیک به دو سال وی بر ایرناست که قرین موفقت نبوده است و رفتن او به جهاددانشگاهی دلیلی بر این سخن می تواند تلقی شود ضمن آنکه در دوره های گوناگون این نهاد برآمده از انقلاب، رییس آن دارای تحصیلات در رشته های غیر علوم انسانی بوده و این خود شانس ضیاء هاشمی را دارای تحصیلات علوم اجتماعی برای تصدی آن کم می کند.

پرسش: با پایان یافتن حکم سه ساله ریاست حمیدرضا طیبی بر جهاد دانشگاهی،‌ امروز دوشنبه جلسه هیات امنای این نهاد برگزار می شود تا تکلیف ریاست دوره آتی این نهاد راتعیین کند. درحالی که تنها دو سال تا پایان دولت روحانی زمان باقی مانده است، برخی شنیده‌ها از منابع موثق، حکایت از شانس بالای ضیا هاشمی مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست بر جهاد دانشگاهی دارد. روزگذشته برخی رسانه ها این خبر را منتشر کردند و هاشمی را  برای کسب این مقام دارای شانس بالا خواندند. «خبر فوری» در عین حال در این باره نوشت: نگاهی به فعالیت‌های ضیا هاشمی که بیشتر پیشینه‌ای سیاسی دارد،‌ آینده علمی جهاد دانشگاهی را در ابهام قرار می‌دهد. اما آنچه برای تصمیم گیران جلسه امروز مهم است ارزیابی دوره مدیرعاملی نزدیک به دو سال وی بر ایرناست که قرین موفقت نبوده است و رفتن او به جهاددانشگاهی دلیلی بر این سخن می تواند تلقی شود ضمن آنکه در دوره های گوناگون این نهاد برآمده از انقلاب، رییس آن دارای تحصیلات در رشته های غیر علوم انسانی بوده و این خود شانس ضیاء هاشمی را دارای تحصیلات علوم اجتماعی برای تصدی آن کم می کند.   ###