مرده‌ای که در مراسم چهلمش زنده شد!

پنجمین روز مرداد خانواده وی به پلیس اسلامشهر رفتند و تصویر فردی را یافتند که شبیه برادر گمشده‌شان بود. آنها او را به‌عنوان جسد برادرشان شناسایی کردند و بعد از چند روز جسد را به خاک سپردند. ‌

پرسش: ۱۸ تیر امسال مردی با حضور در دادسرای جنایی اعلام کرد، برادر ۴۵ ساله‌اش برای انجام کارهایش از خانه‌شان بیرون رفته و دیگر بازنگشته است. ‌ پنجمین روز مرداد خانواده وی به پلیس اسلامشهر رفتند و تصویر فردی را یافتند که شبیه برادر گمشده‌شان بود. آنها او را به‌عنوان جسد برادرشان شناسایی کردند و بعد از چند روز جسد را به خاک سپردند. ‌ روزها سپری شد تا چهلمین روز سوگواری مرد میانسال فرا رسید.ناگهان زنگ در خانه به صدا در آمد اعضای خانواده با دیدن مرده‌ای که زنده شده بود شوکه شده و حتی چند نفری از اعضای خانواده بیهوش شدند. ‌ مرد میانسال نزد بازپرس دادسرای جنایی گفت: روز حادثه برای یافتن کار از خانه‌ام به پاکدشت رفتم که در آنجا تصادف کردم و بعد از آن‌که مرخص شدم حافظه‌ام دچار مشکل شده بود. چند روز پیش دوباره حافظه‌ام را به‌دست آوردم و تازه فهمیدم کجا هستم. ‌ در این پرونده تحقیقات برای مشخص شدن هویت مردی که به جای مرد میانسال دفن شده بود، ادامه دارد.   ### ‌