شگفت انگیزترین ساحل شنای جهان+ عکس

این ساحل شگفت انگیز در تروپه آ در ایتالیا واقع است.

پرسش:شگفت انگیزترین ساحل شنای جهان. این ساحل شگفت انگیز در تروپه آ در ایتالیا واقع است.     ###