مقام‌های جبل‌الطارق: نفتکش ایرانی شنبه شب رفع توقیف می‌شود

مقام‌های جبل الطارق خواهان کاهش تنش با ایران شدند.

پرسش: یکی از مقام‌های جبل الطارق در مورد توقیف نفتکش ایرانی گفت: ما خواهان کاهش تنش‌های پیش آمده با ایران بعد از توقیف نفتکش ایرانی هستیم. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وی افزود: به دنبال آن هستیم که تنش‌های ایجاد شده با ایران را بعد از توقیف قانونی نفتکش کاهش دهیم. این مقام‌ جبل‌الطارق گفت: مدت زمان بازداشت نفتکش ایرانی به زودی و شنبه شب به پایان خواهد رسید. ###