صادرات پیاز و سیب‌زمینی مجددا از سرگرفته شد

به دنبال افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغی به گمرکات این کشور صادرات سیب‌زمینی و پیاز را از ۱۵ فروردین امسال ممنوع کرده بود.

پرسش: صادرات پیاز و سیب‌زمینی مجددا آزاد شد. به گزارش فارس، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت صادرات پیاز و سیب‌زمینی را لغو کرد. به دنبال افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغی به گمرکات این کشور صادرات سیب‌زمینی و پیاز را از ۱۵ فروردین امسال ممنوع کرده بود.   ###