کشف سنجاق سینه‌ای با قدمت ۸۰۰ ساله

هرکسی که بتواند اشیا ساخته شده از طلا و یا نقره پیدا کند که قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال پیش برگردد، براساس قانون موظف است که به مقامات گزارش کند.

پرسش:مردی که پیش از این یک آویز ۱۴۵ هزار پوندی دوران آنگلوساکسون را از زیر خاک بیرون آورده بود، این بارجواهر باارزشی پیدا کرده که قدمت آن به حدود ۸۰۰ سال پیش برمی‌گردد. تام لوکینگ ۲۷ ساله گفته که قدمت این سنجاق سینه به سال‌های ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ برمی گردد. او این شی را در هنگام کندن زمین در ویندام در نورفک در شرق انگلستان پیدا کرد. گفته شده که موزه نورویچ کسیل برای خرید این شی ابراز علاقه کرده است. بر روی این سنجاق نمای دو شیر دیده می‌شود که با دو سنگ صورتی تزیین شده است. لوکینگ گفته: "زمین را چند اینچی کندم و بعد این شی پیدا شد. وقتی که گل ولای دور و برش رو کنار زدم، اول پشتش رو دیدم، اما بعد که برگردوندمش چشمم به کنده کاری‌هاش افتاد. بعدش نشستم و برای چند لحظه ای نگاهش کردم. خیلی خوبه که چیزی با ارزشی پیدا کنی." لوکینگ حال تمام وقتش را به باستان شناسی می‌گذراند. او این آویز و سنجاق سینه نقره‌ای را در اوقات فراغتش در حالی که در حال ردیابی فلزات در زمین بود، پیدا کرد. آویزی را که او در سال ۲۰۱۴ پیدا کرد از یک ورقه طلا ساخته شده است. او گفته که با سهمی که از فروش این آویز نصیبش شد، توانسته یک خانه بخرد. لوکینگ که از ۱۱ سالگی به ردیابی فلزات در زمین مشغول است، تاکنون توانسته اشیا با ارزش دیگری هم پیدا کند. هرکسی که بتواند اشیا ساخته شده از طلا و یا نقره پیدا کند که قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال پیش برگردد، براساس قانون موظف است که به مقامات گزارش کند.   ###