سیل در شیراز ؛ دروازه قرآن مسدود شد / تصاویر

پرسش:مهر : به علت بارش باران و جاری شدن سیل ورودی های شمال شیراز و دروازه قرآن مسدود شد.

پرسش:مهر : به علت بارش باران و جاری شدن سیل ورودی های شمال شیراز و دروازه قرآن مسدود شد.       ###