امید و انقلاب

حبیب‌الله معظمی . پژوهشگر اجتماعی

پرسش:دکتر حبیب الله معظمی پژوهشگر اجتماعی و ارتباطاتی در آستانه سی و نهمین سالروز انقلاب اسلامی در یادداشتی در شرق شنبه 21 بهمن نوشت:در آستانه ورود به ٤٠سالگی انقلاب نیازمندیم در عملکردها بازبینی کنیم تا ببینیم چه اندازه آرمان‌های انقلاب را محقق کرده‌ایم و تا چه اندازه مردمانی را که یکدست و همه‌جانبه انقلاب را به پیروزی رساندند، شقه‌شقه کرده‌ایم زمینه ایجاد و پرورش تبعیض و سپس فساد را فراهم کرده‌ایم. ما امید داریم که در ٤٠سالگی و چله‌نشینی انقلاب، ققنوس تعالی ایران اسلامی آزاد و آباد و برخوردار از عدالت اجتماعی از دل این بازبینی‌ها سر برآورد.

پرسش:دکتر حبیب الله معظمی پژوهشگر اجتماعی و ارتباطاتی در آستانه سی و نهمین سالروز انقلاب اسلامی در یادداشتی در شرق شنبه 21 بهمن نوشت:در آستانه ورود به ٤٠سالگی انقلاب نیازمندیم در عملکردها بازبینی کنیم تا ببینیم چه اندازه آرمان‌های انقلاب را محقق کرده‌ایم و تا چه اندازه مردمانی را که یکدست و همه‌جانبه انقلاب را به پیروزی رساندند، شقه‌شقه کرده‌ایم زمینه ایجاد و پرورش تبعیض و سپس فساد را فراهم کرده‌ایم. ما امید داریم که در ٤٠سالگی و چله‌نشینی انقلاب، ققنوس تعالی ایران اسلامی آزاد و آباد و برخوردار از عدالت اجتماعی از دل این بازبینی‌ها سر برآورد.

هنوز بعد از گذشت یک ماه از وقایع و اعتراض‌های دی‌ماه کشور در کلنجار تعلیلی با خود به سر می‌برم که چرا این اعتراض‌ها در دی‌ماه (و مثلا نه در آذر یا اردیبهشت‌ماه)، در همسایگی ماه انقلاب، ماه بهمن، رخ دادند؟ و البته با سعی به پرهیز از افتادن در توهمات ماورایی برای یافتن این علت، بعضا اساس این سؤال را نفی می‌کنم و ممکن است این همسایگی زمانی اعتراض‌های دی‌ماه را در آستانه آغاز چهلمین سال انقلاب، با بهمن (ماه انقلاب در سنت تقویمی ما)، صرفا یک حادثه بدانم.

اما دلیل این مجاورت زمانی هرچه باشد، هر تعلیل، حکمت و علت‌یابی در همسایگی آن اعتراض‌ها و این سالگرد که بیابیم و بتراشیم؛ آنچه مسلم است اینکه وقوع این دو در کنار هم، خواهی‌نخواهی ذهن‌ها را به سوی معناکردن هریک از این وقایع (اعتراض‌ها و سالگرد انقلاب) متأثر از دیگری و تأثیر معنایی هر یک بر دیگری، می‌کشاند. معانی و هدف‌های انقلاب اسلامی ٢٢ بهمن ١٣٥٧ چه بود و چه تأثیر و فایده‌ای می‌تواند برای وقایع دی‌ماه ١٣٩٦ داشته باشد. 
انقلاب اسلامی بی‌تردید و بی‌تعصب، مردمی‌ترین انقلاب در جهان دست‌کم در قرن بیستم بود. انقلابی که فردا سی‌ونهمین سالگردش است و وارد چهلمین سال خود می‌شود. انقلابی در بسیاری جهات بی‌نظیر! انقلابی که در آن همه گروه‌های سیاسی؛ از مذهبی و غیرمذهبی، مارکسیست و ملی‌گرا، روحانی و غیرروحانی، زن و مرد، باحجاب و بی‌حجاب تحت زعامت یک مرجع دینی عالی‌قدر مشارکت داشتند و آن را با این «همگی» و «همه‌جانبگی». انقلابی که بدون سلاح و زور و با توسل به حرکت مدنی اعتراض اجتماعی و تظاهرات مردمی به پیروزی رسید. انقلابی که آرمان‌هایش، هم آزادی، هم عدالت، هم استقلال و هم دین‌خواهی بود.
در آستانه ورود به ٤٠سالگی انقلاب، اعتراض‌هایی شهرهایی از کشور را دربر گرفت و اذهان را متوجه آرمان‌های انقلابی که ٣٩ سال پیش به پیروزی رسید، کرد که آن آرمان‌ها چه بودند و چه سرنوشتی پیدا کردند و چه میزان محقق شدند. 
واقعیت این است که بررسی‌های انجام‌شده از بافت و خواسته شرکت‌کنندگان در وقایع دی‌ماه و نیز مطالعات و نظرخواهی‌های اخیر نشان می‌د‌هد که خواست مردم و معترضان صرفا اقتصادی نیست بلکه مطالبات جدی دیگری در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله مسئله تبعیض، حس تبعیض، وجود فساد و مسائل سیاسی، اختیار، آزادی و... دارند. در آستانه ورود به ٤٠سالگی انقلاب نیازمندیم در عملکردها بازبینی کنیم تا ببینیم چه اندازه آرمان‌های انقلاب را محقق کرده‌ایم و تا چه اندازه مردمانی را که یکدست و همه‌جانبه انقلاب را به پیروزی رساندند، شقه‌شقه کرده‌ایم زمینه ایجاد و پرورش تبعیض و سپس فساد را فراهم کرده‌ایم. ما امید داریم که در ٤٠سالگی و چله‌نشینی انقلاب، ققنوس تعالی ایران اسلامی آزاد و آباد و برخوردار از عدالت اجتماعی از دل این بازبینی‌ها سر برآورد. این امید را ناامید نکنیم. کمااینکه معترضان و مردم انقلاب‌کرده گفته‌‌اند که هنوز امید دارند. ما به انقلاب و آرمان‌هایش امید و دل بسته‌ایم.

واقعیت این است که بررسی‌های انجام‌شده از بافت و خواسته شرکت‌کنندگان در وقایع دی‌ماه و نیز مطالعات و نظرخواهی‌های اخیر نشان می‌د‌هد که خواست مردم و معترضان صرفا اقتصادی نیست بلکه مطالبات جدی دیگری در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله مسئله تبعیض، حس تبعیض، وجود فساد و مسائل سیاسی، اختیار، آزادی و... دارند. در آستانه ورود به ٤٠سالگی انقلاب نیازمندیم در عملکردها بازبینی کنیم تا ببینیم چه اندازه آرمان‌های انقلاب را محقق کرده‌ایم و تا چه اندازه مردمانی را که یکدست و همه‌جانبه انقلاب را به پیروزی رساندند، شقه‌شقه کرده‌ایم زمینه ایجاد و پرورش تبعیض و سپس فساد را فراهم کرده‌ایم. ما امید داریم که در ٤٠سالگی و چله‌نشینی انقلاب، ققنوس تعالی ایران اسلامی آزاد و آباد و برخوردار از عدالت اجتماعی از دل این بازبینی‌ها سر برآورد. این امید را ناامید نکنیم. کمااینکه معترضان و مردم انقلاب‌کرده گفته‌‌اند که هنوز امید دارند. ما به انقلاب و آرمان‌هایش امید و دل بسته‌ایم.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.