بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو؛ ۱۶ آذر الگوی بیداری و اعتراض به استبداد حاکم و نقض حاکمیت ملی با پیشگامی دانشجویان است 

بسی جای تاسف است که در این ایام صدای دانشجویان شنیده نمی شود و به جای اینکه دانشجویان منتقد و معترض قدر ببینند با انواع محدودیت ها و فشارها روبرو هستند.

پرسش: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به مناسبت سالروز تاریخی روز دانشجو نوشت: ۱۶ آذر الگوی بیداری و اعتراض به استبداد حاکم و نقض حاکمیت ملی با پیشگامی دانشجویان است. 

شانزده آذر از آن رو « روز دانشجو » نام گرفت و با وجود سقوط رژیم پهلوی اعتبار و استمرار خود را حفظ کرد که از سویی نماد بیداری، خیزش و اعتراض دانشجو نسبت به شرایط موجود و از سویی نشانگر سفاکی و بیرحمی دولت کودتا و قصد آن برای ایستادگی در برابر مردم حتی به بهای ریختن خون دانشجویان در صحن دانشگاه بود. 

دانشجویان با آگاهی از قصد حکومت برای برقراری روابط سیاسی با انگلیس و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران این اقدامات را گامی برای بی اعتبار کردن مطالبه اساسی نهضت ملی ایرانیان که همانا حاکمیت ملت بر سرنوشت و منابع طبیعی خویش بود دانستند و دولت کودتا نیز با توسل به زور عریان و با بیرحمی تمام، بی اعتنا به حرمت دانشگاه، از شلیک گلوله و ریختن خون سه آذر اهورایی (شهیدان احمد قندچی، آذر (مهدی) شریعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا) ابا نکرد تا نشان دهد فصل دیگری در سیاست ایران آغاز شده و قصد هیچگونه انعطاف و عقب نشینی ندارد. 

اما گذر ایام نشان داد که سفاکی و بیرحمی و ریختن خون مردم و دانشجویان آگاه بر سنگ‌فرش های سرد و تیره و ایستادگی در برابر خواست ملت سرانجامی جز تشدید شکاف دولت و ملت و سقوط و فروپاشی ندارد. 

۱۶ آذر الگوی بیداری و اعتراض به استبداد حاکم و نقض حاکمیت ملی با پیشگامی دانشجویان است ؛ صدای دانشجویان صدای همیشه بیدار جامعه است ؛ پرسشها ، انتقادها و شک و تردیدهای آنان نیز همواره بازتابی از شرایط جاری جامعه است. 

بسی جای تاسف است که در این ایام صدای دانشجویان شنیده نمی شود و به جای اینکه دانشجویان منتقد و معترض قدر ببینند با انواع محدودیت ها و فشارها روبرو هستند.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن گرامیداشت یاد و آرمان شهیدان واقعه ۱۶ آذر، اعمال فشارها و ایجاد محدودیت‌‌ها و تشدید برخوردهای فراقانونی با دانشجویان معترض را محکوم می‌کند و آزادی فوری دانشجویان زندانی و شنیدن به موقع صدای آنها و پاسخگویی مناسب به مطالبات آنان را خواهان است.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.