ماجرای نامه فرماندهان سپاه به خاتمی چه بود؟

در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده، سردار [قاسم] سلیمانی، فرمانده نیروی قدس آمد. در مورد نامه‌ای که فرماندهان سپاه، چند هفته پیش به آقای [سیدمحمد] خاتمی، [رییس‌جمهور] نوشتند و سروصدای زیادی به پا کرد، توضیحی داد.

پرسش: در خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۲۹ شهریور ۱۳۷۸ آمده، سردار سلیمانی گفت فردی با اهداف جناحی نامه فرماندهان سپاه به خاتمی را به روزنامه جوان داده که مورد اعتراض و شکایت فرماندهان است.

 

در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده، سردار [قاسم] سلیمانی، فرمانده نیروی قدس آمد. در مورد نامه‌ای که فرماندهان سپاه، چند هفته پیش به آقای [سیدمحمد] خاتمی، [رییس‌جمهور] نوشتند و سروصدای زیادی به پا کرد، توضیحی داد. گفت، تصمیم همه بوده، ولی به قلم خود او نوشته شده و هدف سیاسی نداشته‌اند و قبل از نوشتن، از آقای خاتمی وقت خواسته‌اند که تذکرات را خصوصی بگویند؛ چون وقت نداده، نوشته‌اند. گفت، فردی با اهداف جناحی،آن را به روزنامه جوان داده که مورد اعتراض و شکایت فرماندهان است.

 

خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۲۹ شهریور ۱۳۷۸: سردار سلیمانی گفت فردی با اهداف جناحی نامه فرماندهان سپاه به خاتمی را به روزنامه جوان داده که مورد اعتراض و شکایت فرماندهان است

 

خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۲۹ شهریور ۱۳۷۸: سردار سلیمانی گفت فردی با اهداف جناحی نامه فرماندهان سپاه به خاتمی را به روزنامه جوان داده که مورد اعتراض و شکایت فرماندهان است

 

 

 

 

خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۲۹ شهریور ۱۳۷۸: سردار سلیمانی گفت فردی با اهداف جناحی نامه فرماندهان سپاه به خاتمی را به روزنامه جوان داده که مورد اعتراض و شکایت فرماندهان است

 

 

خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۲۹ شهریور ۱۳۷۸: سردار سلیمانی گفت فردی با اهداف جناحی نامه فرماندهان سپاه به خاتمی را به روزنامه جوان داده که مورد اعتراض و شکایت فرماندهان است

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.