حال سنگین ایرنا به سخنگوی وزارت خارجه با زیر پاگذاشتن قواعد حرفه ای و لطمه به حیثیت ایرنا

پرسش:ایرنا،خبرگزاری جمهوری اسلامی و رسانه خبری خوش سابقه و حرفه ای و مورد وثوق دولت و ملت در سالهای دور که اینک در مدیریت کنونی آن پوسته ای بیش از آن افتخارات نمانده است،حدود دو سالی است که به تریبون کامل وزارت امورخارجه مبدل شده است.

پرسش:ایرنا،خبرگزاری جمهوری اسلامی و رسانه خبری خوش سابقه و حرفه ای و مورد وثوق دولت و ملت در سالهای دور که اینک در مدیریت کنونی آن پوسته ای بیش از آن افتخارات نمانده است،حدود دو سالی است که به تریبون کامل وزارت امورخارجه مبدل شده است.

خبر زیر گزارشی است که ایرنا از نشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه منتشر کرده است. سخنگویی که در رده مقامات خبری و غیرخبری کشور، چهره دست اولی نیست اما ایرنا یک گزارش 160 سطری از اظهارات وی منتشر کرده است.

ایرنا عنوان این گزارش خود را هم گذاشته است؛ گزارش مشروح! در صورتی که در روزنامه نگاری نوین که ایرنای کنونی دهها سال از آن عقب است، گزارش مشروح و غیر مشروح معنا ندارد. آن هم برای رویدادی که از قبل تقویم و آفیش خبری شده است نه حوادث غیر مترقبه مثلا تروریستی که ابتدا خبرکوتاه یک یا دو سطری منتشر می شود و سپس خبر کامل.

بدیهی است سخنگوی وزارت امورخارجه و یا هر مقام دیگری ابتدا در اندیشه منافع دستگاه خود و پیشبرد این منافع است بنابراین دهها  خبر 160 سطری هم از او منتشر شود او نه تنها مانع نمی شود بلکه استقبال هم می کند اما مدیریت ایرنا چه که با این نوع خبر دهی خود و با این نوع ساختار شکی و خلاف آموزه های روزنامه نگاری، صدمات جبران ناپذیری به این رسانه وارد می کند و کرده است که ترمیم آن کاری بس دشوار خواهد بود.

برهمگان روشن است که خبر می تواند وسیله ویژه خواری و معامله و انواع بده بستان ها بین رسانه و دستگاهی که از آن خبر داده می شود، بشود و همگان می دانند که براین اساس برخی خبردهی های غیر عادی را باید با این پدیده مربوط دانست. 

 

 

###  
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.