واکنش عباس عبدی به آبروریزی هالک ایرانی

‏تازه این بهترین‌شان است و الا خیلی های دیگر نیز همین‌گونه رشد کرده‌اند ولی جرات رفتن به رینگ را ندارند چون دستشان بدتر از این رو می‌شود.

پرسش: عباس عبدی تحلیلگر نوشت: این هالک گرچه فیک بود ولی در یک چیز استاد بود. او ساختار را خوب می‌شناخت و با چنین سخنانی توانست خود را در دل ساختار جا بیندازد.