ایرنای وزارت امورخارجه

پرسش:روند به خدمت تبلیغاتی وزارت امورخارجه در آمدن ایرنا فوق العاده شتابان شده است به طوری که روزی نیست که یک خبر از وزارت امورخارجه و مشخصاً شخص وزیر و یا سخنگوی این وزارت خانه در خبرهای تاپ چهارگانه صفحه اول قرار نگیرد.

پرسش:روند به خدمت تبلیغاتی وزارت امورخارجه در آمدن ایرنا فوق العاده شتابان شده است به طوری که روزی نیست که یک خبر از وزارت امورخارجه و مشخصاً شخص وزیر و یا سخنگوی این وزارت خانه در خبرهای تاپ چهارگانه صفحه اول قرار نگیرد.

امروز (شنبه 15 مهرماه ) هم که ایرنا با مطلبی (زیر) دیگر که منتشر کرد نشان داد کاملا در هیات روابط عمومی وزارت امورخارجه وحتی فراتر از آن در آمده است: اینفو گرافی برنامه های سفر وزیرامورخارجه به نیویورک.

برنامه سفری که یک هفته پیش پایان یافت و بنابراین فاقد ارزش های خبری است مگر آنکه روابط عمومی دستگاهی که بخواهد بیلان کار ارائه دهد که ایرنا در ارائه چنین نقشی پیش قدم شده است.

منظور و مقاصد ایرنا از چنین اقداماتی، بر آگاهان امر و اهل فن پوشیده نیست که این همه پاچه خواری از برای چیست؟ و چه کسی در ایرنا آن را سفارش می دهد.

این نه تنها حق وزارت امورخارجه بلکه همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی(حکومتی) است که از رسانه خبری رسمی کشور بهره جویند و اخبار و مطالب مربوط به خود را از طریق آن منتشر کنند. اما مساله این است که همین حق بادا نمی شود بعابراتی برخی بیشتر حق دارند که از آن جمله وزارت خارجه ، وزارت بهداشت ، بانک ها و....

مسوولان ایرنا خوب است پاسخ دهند که چرا از نظر آنها برخی از این دستگاه ها برابرترند. و بیشتر (بلکه به نسبت صفر به صد) باید به اخبار آنها توجه شود. در توفیق وزارت خارجه و شخص دانشمندی همچون دکتر ظریف در مدیریت سیاست خارجی کشور همچنین دکتر قاضی زاده هاشمی در پیشبرد برنامه ها و طرح های دولت های یازدهم و دوازدهم در امور سلامت و بهداشتکمترین تردیدی وجود ندارد اما مساله اینست که دیگر دستگاه ها در ایرنا فراموش شوند و فقط اخبار وزارت امور خارجه برجسته شوند. این نیست مگر اینکه سر و سری میان طرفین وجود داشته باشد. هیچ دوره ای از عمر خبرگزاریجمهوری اسلامی (ایرنا)، این رسانه اینچنسن تریبون یک طرفه وزارت امورخارجه نبوده است.  

 

 

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.