انتقاد گسترده کاربران از بعضی ایرانی نماهای مخالف تیم ملی فوتبال ایران

حامد اسماعیلیون که تا وقتی در ایران بود منزلتی داشت و نویسنده بود اما بعد از اینکه همسر و فرزندش را در سرنگونی دلخراش هواپیمای اوکراینی درسه سال پیش از دست داد، دچار چنان جنونی شده که با هر چه به نفع نام ایران و ملت ایران است مخالفت و از هر گونه تحریم حتی تحریم ورزش ایران حمایت می کند.اگر چه این مصیبت سنگین است و عاملان آن محکومند اما نباید احساسات خود را در جهت خلاف ملی هدایت کرد.

پرسش: درپی مخالف برخی قلیل از ایرانی نماهای مقیم کانادا با برگزاری دیدار تدارکاتی و دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و کانادا که در راس آنها حامد اسماغیلیون قرار دارد، کاربران ایرانی به طور گسترده به آنها تاختند.

حامد اسماعیلیون که تا وقتی در ایران بود منزلتی داشت و نویسنده بود اما بعد از اینکه همسر و فرزندش را در سرنگونی دلخراش هواپیمای اوکراینی درسه سال پیش از دست داد، دچار چنان جنونی شده که با هر چه به نفع نام ایران و ملت ایران است مخالفت و از هر گونه تحریم حتی تحریم ورزش ایران حمایت می کند.اگر چه این مصیبت سنگین است و عاملان آن محکومند اما نباید احساسات خود را در جهت خلاف ملی هدایت کرد.

یک کاربر توییتر در پاسخ به کاربری در این باره پنین نوشت:

 

 

### 
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.