امام موسی صدر؛ مردی که هم با شاه ملاقات کرد و هم بر جنازه دکتر شریعتی نماز خواند

مراسم ترحیم خانم پروین خلیلی، همسر امام موسی صدر، فرصتی بود تا از امام موسی یاد شود.

پرسش: از ویژگی های کم یا بی نظیر امام موسی، سعه صدر و تسامح او بود.

مراسم ترحیم خانم پروین خلیلی، همسر امام موسی صدر، فرصتی بود تا از امام موسی یاد شود.

ابطحی در یادداشتی نوشت: نه تنها در ساحت ادیان ومذاهب عامل یکپارچگی اجتماعی بود، که در تاریخ معاصر پایه گذار واقع بینی بود. از معدود افراد بزرگ تاریخ است که هرچه زمان می گذرد بیشتر درخشش پیدا می کند .حتی برای مخالفانش.

 

اینکه هم با شاه ایران ملاقات کرد که حقوق  مردم شیعه لبنان را استیفا کند و هم بر جنازه دکتر شریعتی نماز خواند، هر دو نشانه واقع بینی او بود که هرچه زمان گذشت، مکتب واقع بینی و متسامحش بیشتر می تواند الگوی سیاستمداران دینی شود. دوست دانشمندم اقای مبلغی هم سخنان پر مغزی ارائه کرد.

همسر صبور او و همراه وفادارش نقش بزرگی در این زندگی داشت.رحمت خدا بر او. به فرزندان بزرگوارش حورا وملیحه و صدری وحمید و سرکار خانم رباب صدر و دوست عزیزم مهدی فیروزان تسلیت مجدد می گویم.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.