پژوهشگر ایرانی مچ گاف بی بی سی فارسی را گرفت

فقط در BBC فارسی ممکن است که یکی بنام کارشناس ادعا کند: ملامحمد وزیر دفاع طالبان که ظریف او را برد پیش رهبر ایران، مسئول کشتار دیپلماتها و روزنامه نگاران ایرانی در کنسولگری ایران در پیشاور بوده و حداقل ۱۰۰۰ نفر شیعه را سر بریده. ۱. وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب است نه ملا محمد

پرسش: بعد از اینکه تلویزیون بی بی سی فارسی در یک برنامه خبری و دعوت از یک کارشناس، اظهارات نادرستی در مورد ارتباط ایران با طالبان پخش کرد، مجید تفرشی پژوهشگر مشهور ایرانی در زمینه تاریخ، موارد گاف آشکار و خسارتبار برای این رسانه را علنی کرد.

تفرشی در رشته توییتی نوشت:

 

 

Majid Tafreshi/ مجید تفرشی

@majidtafreshi


۱- فقط در BBC فارسی ممکن است که یکی بنام کارشناس ادعا کند: ملامحمد وزیر دفاع طالبان که ظریف او را برد پیش رهبر ایران، مسئول کشتار دیپلماتها و روزنامه نگاران ایرانی در کنسولگری ایران در پیشاور بوده و حداقل ۱۰۰۰ نفر شیعه را سر بریده. ۱. وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب است نه ملا محمد

 

Majid Tafreshi/ مجید تفرشی

@majidtafreshi


دو- ۲. ملا یعقوب پسر ملاعمر است و در زمان کشتار دیپلماتهای ایرانی کودک بوده ۳. ملایعقوب اصلا ایران نیامده و با ظریف دیدار رسمی نکرده ۴. ظریف هیچ گروهی از طالبان را به نزد رهبر نبرد. ۵. کشتار دیپلماتها در مزار شریف بود نه پیشاور. ۶. پیشاور شهری است در پاکستان، نه افغانستان.

 

Majid Tafreshi/ مجید تفرشی

@majidtafreshi


در این معرکه هوچیگری، نقش مدیران شبکه و مجری برنامه، برای میدان دادن به این هتاکیها، بخصوص علیه آقای بهمنی قاجار محقق دانا و ایرانمدار مسایل منطقه که سابقه فعالیتها و‌ پژوهشهای درخشان او علیه طالبان و بنفع شیعیان و تاجیکان مظلوم افغانستان بر همه آشکار است هم قابل تامل است.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.