فردوسی وفات کرد، شیخ ابوالقاسم کرگانی بر او نماز نگذارد

چون فردوسی وفات کرد، شیخ ابوالقاسم کرگانی بر او نماز نکرده و عذر آورد که او مداح کفار بوده است. بعد از مدتی خواب دید که حکیم فردوسی در بهشت با فرشتگان است.

پرسش: روایت تاریخی جالبی از مرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی خالق شاهنامه و تحکیم بخش هویت ایرانی و زبان فارسی که درگذشت و شیخ آن عصر به نام ابوالقاسم کرگانی بر او نماز نگذارد، وجود دارد.

آورده اند که :
و چون فردوسی وفات کرد، شیخ ابوالقاسم کرگانی بر او نماز نکرده و عذر آورد که او مداح کفار بوده است. بعد از مدتی خواب دید که حکیم فردوسی در بهشت با فرشتگان است.
شیخ به او میگوید: به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟
فردوسی گفت: به دو چیز، یکی به آنکه تو بر من نماز نکردی و دیگر آنکه این بیت در توحید گفته ام :

جهان را بلندی و پستی تویی
ندانم چه ای، هر چه هستی تویی

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.