معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که احمدی نژاد انتشار مطلب علیه نیروهای امنیتی را به مصلحت نظام می‌داند!

او حتی در این مصاحبه ایجاد باور تقلب در انتخابات را کار نیروهای امنیتی می‌داند و خود را مخالف برخورد با معترضان وانمود می‌کند.

پرسش: روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اظهارات جدید محمود احمدی نژاد نوشت: معلوم نیست این روزها چه اتفاقی افتاده که او انتشار این مطالب علیه نیروهای امنیتی را به مصلحت نظام می‌داند!

جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت» محمود احمدی‌نژاد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در یک مصاحبه گفته در سال 1388 نیروهای امنیتی به این نتیجه رسیدند که اراذل و اوباش را که توسط گروه امنیتی سازمان‌یافته بودند، بکار بگیرند. او حتی در این مصاحبه ایجاد باور تقلب در انتخابات را کار نیروهای امنیتی می‌داند و خود را مخالف برخورد با معترضان وانمود می‌کند. معلوم نیست این روزها چه اتفاقی افتاده که او انتشار این مطالب علیه نیروهای امنیتی را به مصلحت نظام می‌داند!

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.